Aisapari

Uuden ohjelmakauden myötä on mahdollisuus uudenlaiseen kehittämiseen ja uusiin toimenpiteisiin muun muassa maataloustoiminnan monipuolistamiseksi.

Löytyisikö Aisaparin alueelta kiinnostusta hyvinvointimaatilojen kehittämiseen? Hyvinvointimaatilojen kehittäminen tarkoittaa maatalousyritysten toiminnan monipuolistamista esimerkiksi yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa. Erityisenä kohteena on luonnon terveyttä edistävien ja hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluiden kehittäminen sekä niiden tuotteistaminen.

Erityisesti matkailualalla kannustetaan lisäämään yhteistyötä palveluiden ja markkinoinnin kehittämiseksi. Pieniä toimijoita kannustetaan järjestämään yhteisten työprosessien lisäksi jakamaan sekä tiloja että resursseja. Yhteistyötä voidaan tehdä myös työn jakamisessa ja uusien toimintamallien kehittämisessä.

Sekä hyvinvointimaatilojen kehittämistä että mikroyritysten yhteistyötä voidaan toteuttaa kehittämishankkeissa, joissa on vähintään kaksi osapuolta.