AisapariSeminaarin paneeliin osallistuivat Tuomo Lehtiniemi, Anneli Saarinen, Tiina Heikka ja Erja Rappe.


Leader Aisapari ry, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry ja Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointiverkosto KAHVEE järjestivät Muisti- ja ikäystävälliset yhteisöt -seminaarin 11. maaliskuuta Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuudessa oli kuutisenkymmentä osanottajaa.

Leader Aisaparin ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi -hankkeessa etsittiin tietoa ja käytännön malleja ikäystävällisestä ympäristöstä ja toiminnasta. Toimintatapaan on haettu vinkkejä muun muassa Alzheimer Scotlandin luomasta toimintamallista ”Dementia Friendly Communities”.

Seminaarissa esiteltiin näiden kehittämishankkeiden ja Skotlantiin tehdyn opintomatkan tuloksia, sitoutettiin ja tiedotettiin alueen toimijoita. Seminaarissa keskusteltiin myös siitä, mitä muisti- ja ikäystävälliset yhteisöt tarkoittavat sekä pohdittiin teemoja ikäihmisten, muistisairaiden, yhteisöjen ja yritysten näkökulmista nyt ja tulevaisuudessa. MMT, dosentti, vanhempi tutkija Erja Rappe Ikäinstituutista piti seminaarissa alustuksen aiheesta Muisti- ja ikäystävällinen ympäristö. Kunnanjohtaja Tiina Heikka esitteli alustuksessaan muistiystävällistä Lapinjärven kuntaa. Yrittäjän näkökulmaa asiaan toi Erkki Mantere Fysioterapia-osteopatiapalvelut Balanssista.

Paneelikeskustelussa toivottiin muun muassa sitä, ettei keskustelu ikäihmisistä ja heidän palveluistaan lopu. Nythän on mahdollista olla myös #muistinpuolustaja. Paneelikeskusteluun Erja Rappen ja Tiina Heikan lisäksi osallistuivat Seinäjoen kaupungin tulosaluejohtaja Anneli Saarinen ja Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi.

Aisapari ry ja Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ovat yhteistyössä laatineet 10 vinkkiä muisti- ja ikäystävällisiin yhteisöihin -oppaan. Oppaasta on hyötyä palvelujen tarjoajille niin julkisella sektorilla kuin yritysmaailmassa.

Opasta on saatavissa Aisaparin ja Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen toimistosta, ja se löytyy myös pdf-tiedostona osoitteesta www.muistiyhdistys.fi  tai selaa tässä: