Aisapari

Tukipäätösten määrä: myönteisiä tukipäätöksiä 49 kpl

--

Myönteiset päätökset tukimuodoittain

investointitukia 44 kpl

perustamistukia 5 kpl

--

Investointitukien jakautuminen eri kustannuslajeille (huom. samassa hakemuksessa voi olla useampia, siksi määrä on isompi kuin 44)

7 rakennuksen hankintaa

21 uudis- tai korjausrakentamista

37 kone-, laite- ja kalustohankintoja

5 aineettomia investointeja

5 ostopalveluja (= perustamistuet)

--

Rahoituksen jakautuminen

Julkista rahoitusta n. 1,0 milj. €

Yksityistä rahoitusta 3,5 milj. €

Kokonaisrahoitus 4,5 milj. €

--

Keskimääräiset hankekoot

Julkinen rahoitus hankkeissa ka. 19.500 e

Kokonaisrahoitus hankkeissa ka. 90.000 e

--

Uusien yritysten määrä

1/3 yrityksistä uusia yrityksiä

--

Yritystukien tavoitteet:

- uudet työpaikat lisäys 77 % => 85 uutta työpaikkaa

- liikevaihdon kasvu 113 %

- taloudellisen tuloksen kasvu 162 %

Yritystukien tavoitteiden toteutuminen, kun 1/3 hankkeista

on maksettu loppuun ja seurantatiedot kerätty

- uudet työpaikat lisäys 89 % => 29 uutta työpaikkaa

- liikevaihdon kasvu 168 %

- taloudellisen tuloksen kasvu 166 %

--

Yritystukia eri toimialoilla:

- metalli

- puu / rakentaminen

- auto- ja konekorjaamot

- luovat alat

- liikunta ja hyvinvointi

- erikoisrakentaminen

- arkkitehtitoimistot ja muut yrityspalvelut

- elintarvike

- puunkorjuu

--

Yritystukia eri paikkakunnilla:

Alajärvi 8

Evijärvi 3

Kauhava 27

Lapua 8

Vimpeli 3

---

Yritysryhmähankkeet - 4 kpl

Yritysryhmähankkeissa mukana olevia yrityksiä

23 yritystä

Yritysryhmähankkeisiin myönnetty

- julkista rahoitusta n. 225.000,- € => n. 10.000,- €/ yritys

- kokonaisrahoitus n. 300.000,- €

Yrityshankkeista lisätietoa Pallo liikkeelle -sivuilla TÄSSÄ LINKISSÄ