Aisapari

Tämä kysely on osa alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien vaikuttavuuden selvitystä. Nyt ei katsota vain peruutuspeiliin, vaan nostetaan myös esiin suosituksia tulevia vuosia varten. Työn tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö ja selvitys valmistuu syksyllä 2015. Kyselystä vastaa MDI Public Oy.

Linkki kyselyyn

Kyselyssä on räätälöidyt kysymykset vastaajan valitseman aluenäkökulman mukaan. Kyselyssä käydään läpi seuraavat osa-alueet:

Taustatiedot

Maaseudun kehittämisen kokonaisuus

Toimijoiden välinen yhteistyö

Resurssit ja osaaminen

Yhteinen tahtotila

Tiedonkulku

Työn ja voimavarojen organisointi

Tuloksellisuus

Kyky uudistua

Tulosten mittaaminen

Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 15-20 minuuttia. Vastaamisaikaa on perjantaihin 14.8. saakka. Vastauksia käsitellään anonyymisti.

Lisätietoa selvityksestä: ​Uutisalpakka

​Lisätietoa kyselystä: ​benjamin.heikkinen@mdi.fi, puh.040 410 9310