Aisapari

Väinöntalo eläväksi on pilottihanke, joka tuottaa verkkosisältöä paikallisen historian ja elämäntavan esittämiseksi suurelle yleisölle sekä mittaa näiden sisältöjen tavoittavuutta ja kiinnostavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Hankkeen keihäänkärkenä tuotetaan ammattitaidolla tehty kuusiosainen Talonpoikain elämää -lyhytdokumenttielokuvasarja, joka käsittelee historiallisen järviseutulaisen talonpoikaistalon arkista elämää monitahoisesti. Lisäksi hankkeessa tuotetaan talonpoikainelamaa.fi verkkosivusto, jonne tuotetaan erityyppistä teksti-, kuva- ja videosisältöä jakaen tätä myös sosiaalisen median kanaviin.

Hanketta on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on jakanut Leader Aisapari.

Tutustu uusiin sivuihin täällä.