Aisapari

– Hyvä tunnelma lisää tehokkuutta, tuottavuutta ja luovuutta. Se auttaa tekemään hyviä päätöksiä, oppimaan, ohjaa asiakkaita ja lisää suosittelua. Hyvä tunnelma myös sitouttaa asiakkaita. Huono tunnelma lamaannuttaa ja synnyttää konflikteja, totesi tunnelmamuotoilija Marjo Rantanen astellessaan Kivitipun auditoriossa Paikallistuntijat -hankeen päätösseminaariin saapuneen yleisön eteen.

– Ihmiset muistavat vain tunteen, eivät sitä mitä olet sanonut tai tehnyt. Näin on todennut runoilija ja kirjailija Maya Angelous, ja se pitää paikkansa, vakuutti Rantanen, ja himmensi auditorion valaistusta, asetti mikrofoni, jotta yleisö kuulisi paremmin. Marraskuun ruuhkaisimpana työviikkona pitää säästellä ääntään. Ovi käytävään sulkeutui.

Stand up-komiikkaa harrastava ja omaa stand up-klubia Helsingissä pitävä Marjo Rantanen tietää, että lavalle astelevalle esiintyjälle on luotava turvallinen ja hyvä ilmapiiri.

Marjo Rantanen on yritysvalmentaja ja tietokirjailija. Erikoisalanaan hänellä on ajattelutyylit.

Ympäristö, toimintamallit ja tunnelman nopea muuttuminen on huomioitava tunnelmamuotoilussa, paalutti Rantanen.

Ympäristö tarkoittaa ulkoisia puitteita ja tilaa, myös happea. Toimintamalleilla Rantanen tarkoitti asiakaspolun tuntemista. Kuka tekee, mitä ja milloin. Ihmistä on valmisteltava muutokseen. Elokuvassa muutoksiin valmistellaan musiikilla.

– Emootio voittaa aina tarinan. Pitää uskaltaa synnyttää tunnetiloja, sanoi Rantanen, ja vinkkasi, luonto on nouseva trendi.

Tunnelma muuttuu todella nopeasti. Uhkan tunnistamiseen menee vain 0,2 sekuntia. Aivoissamme aktivoituvat samat aivoalueet kuin uhkatilanteissa; taistele, pakene, leiki kuollutta. Uusia juttuja kokeiltaessa uhan tunne pitää saada pois.

Tunnelmaan vaikuttavat ajattelu, aisti ja tunteet. Aisteista voimakkaimmin meihin vaikuttavat tuoksut.

Arvostus, varmuus, vaikuttaminen, yhteenkuuluvuus ja reiluus ovat sosiaalisia tunteita, jotka vaikuttavat työntekijän omaan motivaatioon, ja se tarttuu asiakkaaseen.

Kivitipun auditoriosta poistui arvostava, varma, oman ympäristönsä hallitseva, yhteenkuuluvuuden tunnetta koskeva ja reilu joukko.

Luonto- ja kulttuurikohteet intolinkissä

Järvilakeuden kansalaisopiston hallinnoimassa ja Aisaparin rahoittamassa Paikallistuntijat-hankkeessa on työskennellyt kaksi hankekoordinaattoria, Marjo Vistiaho Alajärvellä ja Katariina Kojola Kauhavalla. Hankkeessa on järjestetty työpajoja, opintomatkoja ja seminaareja; kaikkiaan 27 tapahtumaa, joissa osanottajia on ollut yli 400.

Hankkeessa kehitetyt ja kootut Paikallistuntijoitten luonto- ja kulttuurikohteet löytyvät Intolinkki.net -sivulta, josta ne ovat kaikkien hyödynnettävissä, ja kohteita voidaan sivulle myös lisätä.

Rahoittajan edustajana päätösseminaarissa puheenvuoron käyttänyt Aisaparin kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti esitteli lyhyesti Järviseudun alueen matkailun kehittämiseksi laadittua Järviseudun matkailun master plania, ja kertoi koko alueella toimivasta Kylille II-hankkeesta.

Tunnelmamuotoilussa voimaannuttiin.