Aisapari

Leader Aisapari teki Ready 4 Life -tapahtumassa 31.1.2018 kyselyä osallistujien asenteista ja ajatuksista kansainvälistymistä kohtaan. Paikallisten hankkeiden lisäksi Aisaparilla on kansainvälistä toimintaa ja kyselyllä haluttiin selvittää, mihin olisi kiinnostusta ja tarvetta. Tuloksia voivat hyödyntää myös muut kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet.

Vastaajia oli yhteensä 60 ja he olivat iältään 13-18-vuotiaita. Vain kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että kansainvälistyminen ei ole kiinnostavaa. Vastaajia kiinnosti kansainvälisyydessä erityisesti kielten oppiminen ja uusien ihmisten tapaaminen. Moni oli kiinnostunut myös opiskelemaan tai työskentelemään ulkomailla tulevaisuudessa. Myös muiden maiden kulttuuri ja historia nähtiin kiinnostavaksi. 

Suurimmaksi kansainvälistymisen esteeksi koettiin rahan puute. Myös tiedon puute mahdollisuuksista koettiin ongelmaksi. Moni myös myönsi, että matkustaminen pelottaa, samoin kuin vieraiden kielten puhuminen.

Koska matkustaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, vastaajilta pyydettiin vinkkejä, miten voisi kansainvälistyä matkustamatta. Moni muistutti, että digitaalinen maailma mahdollistaa yhteydenpidon ympäri maailmaa. Toisaalta naapurustossa voi asua muualta kotoisin oleva ja vierasta kieltä puhuva ihminen. Tutustuminen näihin ihmisiin avartaa omaa maailmaa. Voi myös ottaa kotiinsa vaihto-oppilaan tai muita kansainvälisiä vieraita. Samoilla vinkeillä voi päästä yli aiemmin mainituista kansainvälistymisen esteistä: rahan puutteesta ja matkustuspelosta.

Lisätietoa nuorille ja kouluille suunnatuista kansainvälisistä ohjelmista löytyy Cimosta: http://www.cimo.fi/

Esimerkki Aisaparin rahoittamasta kansainvälisestä Leader-hankkeesta: katso video.

Kansainvälisten Leader-hankkeiden suunnittelussa avustaa Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns(a)aisapari.net