Aisapari

Matka toteutettiin yhteistyössä Vaara-Karjalan Leaderin kanssa.

Tietoa tuli paljon ja asiat olivat arkisia: talous on tiukkaa ja vaikuttaminen vaikeaa.

Esimerkiksi sanalla metsä on täysin erilainen kaiku Suomessa verrattuna Keski-Eurooppaan, jossa metsät ovat lähinnä puistomaisia viheralueita. Puurakennukset, puun käyttö energiantuotantoon tai vastuullinen metsänhoito ovat vieraita käsitteitä.

Biotalous ja metsä ovat myös Länsi-Suomen aluetoimiston painopisteitä. Kolmen työntekijän toimiston tehtävinä ovat pohjalaismaakuntien ja Keski-Suomen edunvalvonta, tiedotus ja hanketoiminnan tuki. Toivottavasti alueen toimijat käyttävät hyväkseen toimiston palveluja ja selvittävät mahdollisuuksia saada hankkeisiin tukea suoraan EU:sta!

Olimme parlamentissa Anneli Jäätteenmäen vieraana, komissiota esitteli Tatu Liimatainen ja Länsi-Suomen aluetoimistoa Sanna Alaranta.

Matkaevääksi saimme kehotuksen avata uusia latuja ja kannustusta kansallisiin ratkaisuihin direktiivien liikkumarajojen puitteissa. Direktiivi-sanankin kääntävät muut eurooppalaiset maat yleensä ”ohjeeksi”, kun Suomi tulkitsee ne pilkulleen sitovina sääntöinä.

Katso YouTuben Aisapari-kanavalta VIDEOKOOSTE