Aisapari

Aisaparin alueella on avattu kolme uutta teemahanketta. Teemahankkeet ovat Pikkolo IV eli pienet hankinnat ja investoinnit, Pysy polulla -hanke, joka on tarkoitettu luontopolkujen ja retkeilyreittien opasteitten kunnostamiseen sekä kolmantena Suomi 100 -hanke eli juhlavuonna toteutettaville tapahtumille ja tempauksille avattu haku. Hankkeiden kustannusarviot voivat olla 500 eurosta 10 000 euroon. Omarahoituksen voi kattaa joko osittain tai kokonaan talkootyöllä. Hakemukset tulee toimittaa Aisaparille marraskuun loppuun mennessä.

– Rahoituksen hakemiselle ja toimenpiteen toteuttamiselle on rajattu aika, johon ei voi tehdä muutoksia. Samoin tuen maksuun hakemiselle on määräaika, jota on noudatettava.

Aisapari järjestää toimenpiteiden toteuttajille yhteistä koulutusta, neuvontaa ja raportointia. Jo hakuvaiheessa kannattaa kysellä neuvoja ja tulla vaikka kirjastoissa loka-marraskuun vaihteessa pidettävälle kierrokselle: Aisapari on tavattavissa kello 15–19

pe 28.10. Vimpelin ja Evijärven kirjastot

ma 31.10. Kortesjärven ja Lehtimäen kirjastot

ti 1.11. Alajärven ja Alahärmän kirjastot

ke 2.11. Kauhavan ja Lapuan kirjastot

to 3.11. Lappajärven ja Ylihärmän kirjastot.

Pienet hankinnat ja investoinnit - Pikkolo IV

Pienhankintojen hankkeista on saatu Aisaparin alueella hyviä kokemuksia. Nyt avattu Pikkolo IV kohdistuu samaan tapaan kylien ja yhdistysten pieniin hankintoihin ja investointeihin.

Hankkeen tulee olla investointihanke, joka sisältää rakentamista tai kone-, laite- ja kalustohankintoja.

Toimenpiteinä voivat olla turvallisuutta parantavat korjaukset tai laite- ja konehankinnat, yhteisissä tilaisuuksissa käytettävien koneiden ja laitteiden hankinnat, tilojen ja alueiden monipuolista käyttöä edistävät korjaukset, esteettömyyttä edistävät korjaukset ja hankinnat, yhteisten tilojen liittäminen olemassa oleviin valokuitu- tai viemäriverkkoon tai yhteisten tilojen energiatehokkuutta edistävät korjaukset ja hankinnat.

Toimenpiteet luetellaan hankesuunnitelmassa, lisäksi tarvitaan kustannusarvio – ja jos tarkoituksena on rakentaa jotain, ovat myös piirustukset tarpeen. Hankinnoista tulee tehdä hintavertailua. Tukiprosentti 60. Katso tarkemmat hakuohjeet TÄÄLTÄ


Pysy polulla

Aisaparin alueella on kymmenittäin luontopolkuja, patikkareittejä, kuntopolkuja, ratsastusreittejä ja kelkkareittejä, jotka ovat niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin käytössä.

Opasteiden ajantasaistaminen ja uudistaminen parantaa luonnossa liikkuvien turvallisuutta. Hyvin opastettuja reittejä on ilo markkinoida ja niillä on mukava kulkea.

Pysy polulla -hanke on investointihanke, johon sisällytetään vain opasteita, ei reitistön muuta kunnostusta tai rakenteita. Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat polkujen ja reittien opastuksen suunnittelu, joka sisältää reitin tarkistamisen, opasteiden tarpeen kartoittamisen ja suunnittelun. Hankkeen toteuttajille järjestään opasteista koulutusta.

Opasteet voidaan tehdä itse tai hankkia valmiina. Opasteet asennetaan maastoon ja asentamisen jälkeen reiteillä tai luontopoluilla suoritetaan reittiluokitus. Tukiprosentti 60. Katso tarkemmat hakuohjeet TÄÄLTÄ.


Juhlavuosi 2017

Yhdessä Suomi 100 -teemahankkeella voidaan tukea tapahtuman, tempauksen tai juhlan suunnittelua ja toteutusta. Teemahanke on hyvän yhteistyön ja tapahtumajärjestämisen oppimisen alusta!

Suomi 100 -juhlavuoden kattava teema on Yhdessä! Yhteisöllisyyden tärkeitä elementtejä ovat yhteiset, yhdessä toteutetut tapahtumat ja juhlat. Teemahankkeen ajatuksena on koota yhteen paikallisia tapoja, joilla voi juhlistaa 100 vuotta täyttävää Suomea. Nyt nostetaan esiin paikallisia vahvuuksia, lisätään yhteisöjen osaamista ja synnytetään uusia perinteitä!

Tapahtuma tai tempaus voidaan toteuttaa myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai vaikkapa yhteisen ympäristön hyväksi. Tapahtumien tulee olla kaikille avoimia, eikä niistä saa kerätä pääsymaksua.

Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi kalusteiden ja laitteiden vuokrasta, asiantuntijapalkkioista, esiintyjäpalkkioista tai tarvikkeista.

Lisäksi hankkeet voivat sisältää talkootyötä, joka on toteutuksen kannalta välttämätöntä työtä, kuten esim. tapahtuman kuljetuksia, tapahtumarakenteiden kokoamista ja purkua, järjestyksenvalvontaa, juontoa, johtamista tai dokumentointia.

Tarjoilukustannuksia ei hyväksytä alahankkeen kuluiksi 

– Tarjoiluja voi tapahtumassa tietysti olla, mutta ne rahoitetaan muuten kuin hanketuella, esim. myynnillä tai sponsoroituna. Hankkeen toimenpiteinä ovat tapahtumien ja tempausten suunnittelu, toteutus ja dokumentointi.

Hankkeeseen osallistuville pidetään yhden illan koulutus tapahtumajärjestämisestä. Yhteisinä toimina hankkeessa tehdään tapahtumien markkinointia ja tiedotusta, tuotetaan materiaalia ja luodaan yhteistyöverkostoja.

Alahankkeet ovat kehittämishankkeita, eikä niihin voida sisällyttää kone-, laite tai kalustohankintoja tai rakentamista.

Järjestettävän tapahtuman tulee olla uusi ja se tulee järjestää vuoden 2017 aikana. Tapahtuma linkitetään Suomi 100 -juhlavuoteen. Tukiprosentti 80. Katso tarkemmat hakuohjeet TÄÄLTÄ.