Aisapari

Aisaparin teemahankkeiden rahoitushaku päättyi marraskuun lopussa. Hakemuksia PIKKOLO IV- ja Juhlavuosi 2017 -hankkeisiin tuli runsaasti. Pysy Polulla -hankkeen hakuaikaa päätettiin jatkaa 9.3. saakka.

– Tarvetta reitistöjen opasteille on, mutta ylläpitäjät eivät ehtineet valmistella hakemuksia, kertoo toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää. Tästä syystä päätimme jatkaa hakuaikaa helmikuun loppuun saakka ja mahdollistaa tuen hakemisen myös kunnille.

PIKKOLO IV -hankkeeseen tuli määräaikaan mennessä 39 hakemusta ns. toimenpiteeksi. Hakemuksia tuli tasaisesti Aisaparin alueelta, ja mukana oli myös uusia toimijoita. Yksi teemahankkeiden tarkoitus onkin saada Leader-toimintaan ja rahoituksen piiriin uusia yhteisöjä.

Hakemukset pitävät sisällään niin kylätalojen remontteja kuin historiallisten kohteiden kunnostusta. Haettujen toimenpiteiden kustannusarviot ovat yhteensä yli 260 000 euroa, kun käytettävissä on 80 000 euroa. Vain osa toimenpiteistä voidaan siis rahoittaa.

JUHLAVUOSI 2017 -hanke kiinnosti myös. Hankkeen tarkoituksena on tukea uusien tapahtumien kehittämistä alueelle, sen lisäksi että juhlitaan 100-vuotiasta Suomea. Hakemuksia tuli yhteensä 19 eri puolilta aluetta.

Ehdotettujen toimenpiteiden joukossa oli perinteisiä itsenäisyysjuhlia, mutta myös niitä toivottuja uusia tapahtumia ja tempauksia. Hakemusten yhteenlasketut kustannukset ylittivät tässäkin hankkeessa käytettävissä olevan rahoituksen.

Rahoitettavien toimenpiteiden valinta tehdään valintakriteerien perusteella joulu-tammikuun aikana. Aisaparin työryhmä pisteyttää hankkeet ja parhaat pisteet saaneet rahoitetaan.

Hakemuksia joudutaan myös vielä täydentämään ennen ELY-keskuksen laillisuustarkastusta. Toteutukseen päästään kevättalvella, kun virallinen rahoituspäätös ELY-keskuksesta saadaan.

PYSY POLULLA -pikkolohankkeen hakuaikaa on jatkettu 9.3.2017 klo 15 saakka. Kustannusarvio 500–10 000 euroa, tuki 60 %, toimenpiteet luonto- ja vaelluspolkujen yms. opasteiden hankintaan ja polkujen kunnostuksiin. Hakijoina voivat olla rekisterköidyt yhdistykset ja kunnat. Katso hakuohjeet TÄÄLTÄ