Aisapari

Järvilakeuden kansalaisopisto järjestää kahden iltapäivän palvelumuotoilun tehopaketti-koulutuksen. Kouluttajana toimii filosofian tohtori, kouluttaja, luennoija ja tutkija Marjo Kamila. 

- Palvelumuotoilu tarkoittaa yrityksen/yhteisön palveluiden kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa otetaan huomioon sekä asiakkaan tarpeet että yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet. Kokonaisvaltainen kehittäminen tarkoittaa sitä, että palvelun pienimmätkin yksityiskohdat otetaan seurantaan. Tajutaan, että asiakaskokemus syntyy tunnetasolla ja mielikuvien saattelemana.

Torstai-iltapäivän luennolla perehdytään palvelumuotoilun käsitteeseen ja menetelmiin, joissa palvelumuotoilua on käytetty hyväksi kehittämistyössä. Perjantain työpajoissa mennään teoriasta tekoihin: luvassa toiminnallista ja ohjattua työskentelyä käytännön palvelumuotoilun menetelmin toteutettavaa harjoittelua kullekin osallistuvalle organisaatiolle. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 19.10. katriina.kojola@jarvilakeus.fi, puh 040-562 1587 tai verkossa www.jarvilakeus.fi

.