Aisapari

Aisaparin alueella asuu ja työskentelee satoja ulkomaalaisia. Ennakkoluuloista huolimatta, useilla työpaikoilla ja useissa tehtävissä voi työskennellä heikommallakin kielitaidolla. Kielitaidon kehittäminen auttaa kuitenkin pääsemään mukaan yhteisön elämään myös työn ulkopuolella. Työssäkäyvälle henkilölle kielikurssille pääsy – kuten mikä tahansa muukin vapaa-ajan harrastus – voi kuitenkin olla haasteellista. Aktiivisuus vapaa-ajalla ja kielitaito ruokkivat toisiaan, mutta miten löytää aikaa, ystäviä ja paikkoja verkostoitumiseen ja oppimiseen?

Kauhava Association on maahanmuuttajien ja kantakauhavalaisten perustama yhdistys, jonka tavoitteena on helpottaa uuskauhavalaisten kotoutumista kaupunkiin. Yhdistys on käynnistänyt Leader-rahoitteisen kehittämishankkeen, jossa kokeillaan työssäkäyville sopivia tapoja oppia kieltä ja aktivoidaan paikallisia järjestöjä ja seuroja kutsumaan myös uudet kaupunkilaiset mukaan toimintaan. Erityistä hankkeessa on se, että toiminta ei ole ”kantaväestöltä maahanmuuttajille”, vaan maahanmuuttajataustaiset ovat itse toimijoina hankkeessa.

Kauhava Associationin jäsen ja kaupungin maahanmuuttokoordinaattori Jenni Koivumäki osallistui syyskuussa Leader-rahoitteiseen seminaariin Varbergissa, Ruotsissa, jossa teemana oli maahanmuuttajien työllistyminen.

Kotouttamiskoulutusta

Ruotsin Hallandissa on panostettu vahvasti oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kotouttamiseen. Käytössä on mm. 12 viikon kotouttamiskoulutus, jossa käydään läpi ruotsalaisen yhteiskunnan rakennetta, kulttuuria, kieltä ja työelämän sääntöjä. Osana koulutusta tutustutaan yrityksiin ja oppilaitoksiin. Jennin mukaan Ruotsin malleja voi hyvin kokeilla lähes sellaisenaan Suomessa.

Suomen Yrittäjäopistolla projektipäällikkönä toimiva Jiuliano Prisada osallistui myös seminaariin ja oli tyytyväinen sen antiin. Jiuliano keskittyy omassa hankkeessaan yrittäjyyden edistämiseen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden parissa. Yrittäjyyttä ei perinteisesti nosteta esiin maahanmuuttajien työelämäkoulutuksissa, vaikka se voisi olla monelle hyvä tapa työllistyä ja hyödyntää aiempaa kokemustaan ja osaamistaan.

Varbergin seminaari oli osa ”Immigrant Integration in Rural Areas” -hanketta, joka on Aisaparin ja 15 muun Leader-ryhmän yhteinen, kansainvälinen kehittämishanke. Hanke tuo esiin maaseudulla tehtävää kotouttamistyötä ja verkottaa maaseudulla kotouttamistyötä tekeviä henkilöitä kansainvälisesti.

Seuraava verkoston tapaaminen on maaliskuussa Saksassa. Tapaamisten välillä osallistujat kokeilevat omassa työssään muilta opittua ja keskustelevat verkossa. Hankkeen kotisivu löytyy osoitteesta ruralintegration.eu.

Jenni Koivumäki työryhmässä (toinen vas).