Aisapari

Maaliskuun alkupäiviin mennessä 20 hanketta on saanut Aisaparin kautta rahoituspäätökset. Peruste hankkeiden rahoittamiselle on Aisaparin Merkki Päällä -strategia, jota ne toteuttavat kukin omalla tavallaan.

Merkki Päällä -strategiassa on kolme painopistettä: Alueen elinvoimaisuus, paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen sekä luonto ja luonnonvarat. Myös hanketyyppejä on erilaisia: kehittämistä, koulutusta, investointeja ja yritystukia.

Elinvoimainen alue

Alueen elinvoimaisuutta tukevia investointeja ovat mm. nuorisoseurojen ja kylätalojen remontit Kortesjärven kirkonkylällä ja Isomäellä sekä Kauhavan Mäenpäässä. Uusia palveluja kylille rakentavat Alajärven Ankkurit, Huhmarkosken kyläyhdistys, Autoliitto Härmä ja Kauhavan koirapuiston kannatusyhdistys. Alueen elinvoimaisuutta tuetaan myös yrityshankkeilla. Investointitukea ovat saaneet seuraavat yritykset: Petri Ylinen, Ari Syväjärvi, Al-Men Oy, M&A Uurinmäki oy, IV-Piriste Ky, Juho Annala Fitness ja Suomen Täyttötarvike.

Yhteisöllisyys ja identiteetti

Yhteisöllisyyttä ja paikallista identiteettiä kehitetään myös monessa hankkeessa. 1800-luvun rakennusperintöä esittelee Härmä-seuran Lutti. Kyläläisten kokoontumismahdollisuuksia parannetaan investoimalla Kleemolan kylätalon ja Pirttisen Nuorisoseuran remontteihin.

Digitaalista kulttuuriperintöä kartoitetaan ja kehitetään Lapuan kaupungin Digiperintö -hankkeessa.

Pohjalainen kotiseutu -hanke luo uusia tapoja kerätä kotiseututietoa Järviseudulla. Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Luonto ja luonnonvarat

Luonto ja luonnonvarat -painopistettä toteuttaa rahoituksen saaneista hankkeista Paalijärven kyläyhdistyksen luonto- ja patikointireitit -hanke, jossa rakennetaan kylää kiertävä reitti palvelemaan kyläläisten lisäksi myös kauempaa tulevia luonnon ystäviä.

Hankkeet toteuttavat strategiaa

Aisaparin hallitus seuraa Merkki Päällä -strategian toteutusta. Tavoitteena on, että hankkeet ja rahoitus jakautuvat tasaisesti eri teemojen välillä. Myös alueellinen tasapuolisuus rahoituksessa huomioidaan.

Alueen yhdistykset ja muut toimijat ovat olleet kiitettävästi liikkeellä, ja Aisaparin hallitus on saanut hyviä hakemuksia käsiteltäväkseen. Näistä on valittu pisteyttämällä parhaat rahoitettavaksi. Aisaparin rahoituspotin rajallisuuden vuoksi hyviäkin hankkeita on jouduttu jättämään ilman rahoitusta.

Jatkuva haku

Rahoitushaku on jatkuva. Jos sinulla on idea, tutustu strategiaamme ja rahoitusmahdollisuuksiin tässä linkissä ja ota yhteyttä!

Hankkeet kartalla

Kauden hankkeet näet yksityiskohtaisemmin kartalta. Kartta löytyy sähköisessä muodossa intolinkki.net -sivun hankekartasta.