Aisapari

FRANSU-hankkeen matka Dinaniin, Ranskaan 10.-13.12.2019

Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy ja Suomen Metsäkeskus toteuttavat yhdessä FRANSU – bioenergian monet mahdollisuudet -kehittämishanketta Aisaparin alueella. FRANSU - bioenergian monet mahdollisuudet-hanke lisää kansainvälistä yhteistyötä ja uusiutuvan energian käyttöä Ranskan Bretagnessa ja Aisaparin alueella. Yhteistyö toteutetaan Ranskan Bretagnessa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Mukana hankkeessa on lisäksi Bretagnen alueen uusiutuvan energian edistämisosuuskunta sekä alueellinen kansallispuisto. Yhteistyöllä edistetään osapuolten aluekehitystä ja kestävää metsien käyttöä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Dinanin alueen tavoitteena on kehittää omaa, tällä hetkellä pienimuotoista, bioenergiaosaamistaan yhteistyössä suomalaisten kanssa. Suomessa tavoitteena on edistää Leader Aisaparin toiminta-alueen ja lähialueiden bioenergiaketjujen toimintaa.

Hankkeen ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Tiedonvaihdolla ja vertaisoppimisella tavoitellaan alueellisen osaamisen kasvua ja tulevaisuuden aluekehitystä. FRANSU -hanke lähti matkaan hankeosapuolten välisellä tapaamisella Dinan Agglomérationin alueella Luoteis-Ranskassa 10.-13.12.2019. Matkan tavoitteena oli käynnistää hanketapaamisten, neuvottelujen, kohdevierailujen sekä yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen avulla. Matkalla olivat mukana Matti Alakoskela ja Johanna Punkari Thermopolis Oy:stä, Yrjö Ylkänen ja Iida Viholainen Metsäkeskuksesta ja Ellinoora Takala Aisaparilta.

Matka alkoi tiistaina 10.12. aikaisin aamulla. Lensimme Vaasasta Helsingin kautta Pariisiin, josta jatkoimme yleislakon vuoksi junan sijasta autolla Dinaniin.

Keskiviikkona 11.12. tapasimme hankekumppanimme Dinan Agglomérationin toimistolla. Tilaisuuteen osallistui hanketoimijoiden lisäksi alueen kuntien pormestareita ja paikallisia maatalousyrittäjiä. Aamupäivän aikana jokainen kumppani esitteli toimintaansa ja aluettaan. Päivän aikana keskustelimme muun muassa hankkeen toteutukseen liittyvistä seikoista, osapuolten välisistä hanketavoitteista ja aikataulusuunnitelmista.

Iltapäivällä lähdimme tutustumaan ensimmäiseen vierailukohteeseen, joka oli hankekumppani SCIC ENR Pays de Rance -osuuskunta, heidän toimintansa sekä heidän uusi, ekologisesti rakennettu puinen toimistorakennus. Rakennus oli eristetty ulkoapäin puukuitulevyllä ja sisäpuolella käytettiin eristeenä olkia. Kaikki rakennuksessa käytetyt materiaalit olivat lähialueilta. Rakennuksen avulla pyritään viestimään asukkaille mahdollisuuksista hyödyntää oman maakunnan materiaaleja ja edesauttaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita rakentamisessa. Ranskalaisia myös kiinnostaa oppia suomalaisesta puurakentamisesta. Heidän aikeenaan oli lisätä rakennuksen lämmönlähteeksi Nunnauunin moderni tulisija. Itse SCIC ENR Pays de Rance -osuuskunnan toimintamalli on suomalaisestakin näkökulmasta mielenkiintoinen, sillä heidän toimintaansa kustannettiin osittain jäsenmaksun turvin. Heidän toimintansa on voittoa tavoittelematonta ja pyrkimys on samalla myös työllistää henkilöitä kokoaikaisesti.

Toinen päivän vierailukohde oli Dinanin kaupungin ylläpitämä lämpölaitos alakoulun yhteydessä. Kohteessa oli hyödynnetty myös aurinkoenergiaa. Aiemmin alakoulua ja vieressä sijaitsevaa päiväkotia oli lämmitetty venäläisen kaasun turvin. Nyt valtionhallinnonkin taholta on tullut tavoitteita lisätä kotimaisia energianlähteitä. Tämä oli yksi syy, miksi kohteeseen oli valikoitunut lämmönlähteeksi hakelämpökeskus, joka oli rakentuessaan ja edelleen alueen ensimmäinen. Puuenergian laitokselle toimittaa SCIC ENR Pays de Rance -osuuskunta, jonka hoidettavana on kaiken kaikkiaan noin 30 lämpökeskuksen puupolttoaineet lähialueilla. Tämä ratkaisu on tullut myös kaupungille edullisemmaksi kaasuun verraten. Paikallishallinnon edustajat olivat erittäin tyytyväisiä tehtyihin ratkaisuihin.

Loppuiltapäivän tutustumiskohteena oli luomumaatila. Tilalla oli 50 lehmää, 80 sikaa ja 60 hehtaaria peltoa. Koko maatilan tuottama maitomäärä jalostettiin tilalla tuotetuksi korkean jalostusarvon camembert- ja brie-juustoksi. Juuston valmistuksessa syntyvä hera syötettiin tilan sioille, jotka taas myytiin asiakkaille suoraan maatilalta tai REKO-lähiruokarenkaa tapaisesti. Maatilan lämmönlähteenä oli hakelaitos. Tila oli ylijäämäinen puuenergian suhteen ja myy polttopuuta eteenpäin SCIC ENR Pays de Rance -osuuskunnalle. Kesäaikaan tilalla lämmönlähteenä on aurinkoenergiajärjestelmä. Ranskalaisilla on pitkät perinteet ja toimiva markkina kotitilojen tuotteiden suoramyynnille. Näin maatilakin saa tuotteistaan parhaan mahdollisen hinnan. Tämä kyseinen tila tarjosi 4 henkilölle kokoaikaisen työpaikan. Lisäksi paikalliset tuotteet ovat tunnettuja, kuluttajat arvostavat niitä ja haluavat ostaa niitä, tuotujen tuotteiden sijaa

Seuraava matkapäivä kului Dinan Agglomérationin toimistolla ranskalaisten kumppaneiden Suomen vierailua ja tulevia toimia suunnitellen ja Iltapäivälle oli järjestetty meille ja heidän valtuustolleen suunnattu seminaari. Paikalle oli kutsuttu myös järjestävien organisaatioiden ylimmät toimihenkilöt ja lähialueiden pormestarit. Seminaarin painopiste oli metsävarojen arvioinnissa ja potentiaaleissa. Toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella biokaasun kehittäminen on myös Bretagnen alueella kiinnostava edistämiskohde.

Seminaarin päätteeksi allekirjoitettiin hankkeen yhteistyösopimus. Allekirjoitusta varten järjestettiin virallinen seremonia, jossa pidettiin puheita, ja jonne oli kutsuttu myös lehdistö paikalle. Seremonian päätteeksi pidettiin cocktail-tilaisuus, jossa kaikki hanketoimijat saivat keskustella hankkeesta ja muustakin vapaamuotoisemmin.

Matka oli antoisa, ja oli mukava huomata, kuinka paljon opittavaa hankekumppaneilla on toisiltaan. Nyt alkuvuodesta onkin sitten vuorossa ranskalaisten vierailu tänne Aisaparin alueelle. Ranskalaiset saapuvat suomeen 28.1. ja heille on järjestetty tutustumiskohteita ympäri Aisaparin aluetta koskien hankkeen teemoja. Hankeosapuolilla on toisiltaan paljon opittavaa. Tapaamiset edesauttavat hankkeen eteenpäin viemistä monin tavoin.