Aisapari

Leader Aisaparin toteuttama kehittämishanke, Järviseudun neljän kunnan yhteinen matkailun master plan, on valmistunut. Master plan ohjaa jatkossa seudun matkailun kehittämistä. Työn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys nykytilasta, koota jo tehdyt toimet yhteen, muodostaa toimijoiden kesken yhteinen näkemys ja tahtotila sekä laatia kehittämisehdotukset jatkoa varten. Työn toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Työ tehtiin vuorovaikutteisessa prosessissa Järviseudun matkailun toimijoiden kanssa. Ohjausryhmän kokousten lisäksi järjestettiin laajapohjainen kehittämistyöpaja ja toteutettiin toimijoiden haastatteluja.

Master Planin esitteli Hanna Baas FCG:stä.

Yhteiseksi tahtotilaksi määriteltiin: Kraatterijärven seutu on kiinnostava kohde ja palvelukokonaisuus, joka tunnetaan erityisesti järven tarinasta. Kraatterijärven seudulla matkailun kehittäminen ja tarjonta tehdään yhteistyössä, matkailu kasvaa ympärivuotisesti ja tuo menestystä koko seudulle.

Strategiset kehittämisteemat laadittiin ”Kraatterijärven seudun timantin” muotoon. Timantin pohjana ovat luonto- ja vesistöteemat, joiden päälle muu tarjonta rakentuu. Timantin kärkenä on geo- ja astroteema, joka mahdollistaa erottumisen, ja jonka avulla konkretisoidaan järven syntyhistoriaa ja tarinaa.

Geo- ja astroteemaan liittyy nykyisen meteoriittinäyttelyn edelleen kehittäminen ja laajentaminen vierailukeskustyyppiseksi, georeittien toteuttaminen ja pitkän aikavälin tähtäimessä seudulla on geopark-toiminta. Luontomatkailuteemaan sisältyy tuotekehityksen lisäksi esim. pyöräilyreittien kehittäminen ja aktiviteetit koko perheelle. Tapahtumamatkailun osalta tunnistetaan ja kehitetään esim. 3-4 vetovoimaista kärkitapahtumaa ja kootaan pienemmistä tapahtumista teemaviikkoja. Tapahtumat ja vuosikelloajattelu antavat mahdollisuuksia off-season ajan myyntiin. Hyvinvointimatkailussa panostetaan liikunnan, ruoan, luonnon rauhan sekä hemmottelun ja perinteisten hoitomuotojen tuotteistamiseen. Tuotekehitystä tehdään teemakohtaisesti käynnistämällä yritysryhmähankkeita. Riittävä osaamisen taso varmistetaan matkailutoimijoiden ja koulutustoimijoiden yhteistyöllä ja matkailuyrityksille järjestetään tarvittaessa tiiviitä täsmäkoulutuksia.

Master plan työn aikana todettiin yhteinen näkemys seudun oman matkailu- ja markkinointiorganisaation tärkeydestä. Tällä hetkellä resurssit seudun matkailumarkkinointiin ovat pienet. Resurssien mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen vuoksi yhteinen markkinointi ja myynti suositellaan master planissa toteutettavaksi kaikkien kuntien yhteistyöllä pitkälle Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kautta. Kraatterijärven tarinan ja erityispiirteiden esiintuomiseksi tarvitaan kuitenkin toimia (esim. brändi, verkkonäkyvyys), jotka hoidetaan seudullisesti Kraatterijärven Toimijat ry:n johdolla.

Jatkossa yhteistä brändiä täsmennetään ja markkinoinnissa panostetaan digitaalisuuteen kehittämällä verkkonäkyvyyttä kraatterijärvi.fi. Yhteinen sivusto kertoo seudun tarinaa, esittelee teemakohtaisen tarjonnan sekä mm. reitit ja tapahtumat. Ehdotuksen mukaan seudun matkailutoimijat jatkossa myös kokoontuvat säännöllisesti yhteiseen tilaisuuteen. Tilaisuuteen käydään läpi ajankohtaiset asiat ja yhteiset toimet ja kerran vuodessa mm. valitaan ja palkitaan seudun matkailuteko.

Master plan -työn aikana linjattiin tavoitteiksi mm. yöpymisten vuosikasvu tasolla 4-5%, uuden yritystoiminnan käynnistyminen, aluetaloudellisten vaikutusten kasvu sekä yhteistyöaktiivisuuden lisääntyminen. Suunnitelmaa tullaan käymään läpi alkuvuonna eri toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä tähdätään yhteistyön tiivistämiseen, konkreettisista toimista käynnistyvät mm. georeittien suunnittelu ja toteutus sekä teemakohtainen tuotekehitys yritysryhmähankkeissa.

Julkistustilaisuus pidettiin Punaisen Tuvan Viinitilalla Alajärvellä.

Hanna Baasin esittelemät master plan -diat: lue lisää TÄÄLTÄ

Raportti kokonaisuudessaan tässä LINKISSÄ

Tiivistetty Masterplan-käsikirja tässä LINKISSÄ

Videokooste julkistustilaisuudesta alla tai tässä LINKISSÄ

Lisätiedot Aisapari ry: Mervi Niemi-Huhdanpää, toiminnanjohtaja,
puh. 0500 765 871, mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net