Aisapari

Ojutkankaan kumpumoreenialue Kauhavalla, Kirkkopakan lohkareikko- ja luola-alue Alahärmässä sekä Simpsiön metaserttialue ovat valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja geologisia kohteita.

– Merkittävä kohde on myös jokilaaksoihin muodostunut Alajoen kansallismaisema, joka on paitsi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, myös kansainvälisesti tärkeä lintujen levähdys- ja pesimäalue, kertoo FT Teemu Öhman.

Aisapari on käynnistänyt hankkeen, jolla kartoitetaan Kauhavan ja Lapuan geologisesti merkittäviä kohteita. Hankkeessa laaditaan esiselvitys sellaisista luonto- ja kulttuuriperintökohteista, joiden geologiset erityispiirteet voivat lisätä alueen viihtyisyyttä ja toimia vetovoimatekijöinä niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä.

Hankkeen keskeisimpänä lähdeaineistona ovat Geologian tutkimuskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön selvitykset sekä esimerkiksi kaivosyhtiöiden malminetsintäraportit. Yliopistojen opinnäytetyöt tarjoavat arvokasta lisätietoa alueen geologiasta ja sen kytkeytymisestä seudun kulttuurihistoriaan.

Selvityksessä huomioidaan niin kallioperägeologiset kuin maaperägeologisetkin kohteet.

Suurin osa keskeisimmistä aineistoista on jo läpikäyty. Tällä hetkellä listalle on koottuna noin 30 geologisesti kiinnostavaa kohdetta.

Ylihärmän palvelutoimistossa eli entisellä kunnantalolla järjestetään tiistaina 11. huhtikuuta tilaisuus, jossa kerrotaan kartoituksen tuloksista. Kahvituksella kello 17 alkava tilaisuus on myös kestävän kylätoiminnan ilta. Geologisen kartoituksen tuloksia esitellään myös Lapuan ABC:llä keskiviikkoiltana 12. huhtikuuta.

– Toivottavasti väki lähtee tilaisuuksiin kertomaan omista luontohavainnoistaan ja alueen kohteista. Tilaisuuksien yksi keskeinen tavoite on myös lisätä alueen asukkaiden tietämystä omasta geologisesta elinympäristöstään, toteaa Teemu Öhman.