Aisapari


Lappajärvelle Karvalan kylään on maaliskuussa muuttanut australialais-saksalainen pariskunta, joka työskentelee alueella etänä syyskuun loppuun saakka. Aisaparin kv-koordinaattori Ellinoora Takala kävi haastattelemassa Michael ja Natalie Robertsia etätyöhön liittyen, ja samalla he kertoivat omista kokemuksistaan Lappajärvellä asumisesta ja jakoivat ideoitaan alueen ja kylien kehittämiseen maahanmuuttajan näkökulmasta.

Etätyö

Michael on ammatiltaan yksityisetsivä ja Natalie opettaa englantia irakilaisille oppilaille. He molemmat ovat työskennelleet etänä useiden vuosien ajan. He kokevat etätyön mieluisaksi tavaksi tehdä töitä, etenkin sen joustavuuden takia, vaikka he välillä kaipaavatkin sosiaalisia kontakteja. Siksi heidän mielestään Aisaparin kv-hanke Rural Working Hub, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kehittää Aisaparin alueen yhteisöllisiä etätyötiloja, on hyödyllinen. Yhteisölliset etätyötilat mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen muiden etätyötä tekevien henkilöiden kanssa. Ne antavat myös mahdollisuuden keskustella ja ideoida monialaisessa ympäristössä ja luoda uusia kontakteja.

Michael ja Natalie molemmat mainitsevat hyvän Internet-yhteyden olevan etätyössä kaikkein tärkein. Ilman sitä etätyöskentely olisi mahdotonta. Toinen etätyöskentelyyn vaadittava ominaisuus on itsekuri. Jotta etätyöskentely onnistuisi, työntekijältä vaaditaan itsekuria työtehtävien suorittamiseen ja ajankäytön hallintaan. On myös tärkeä pystyä varaamaan päivästä vapaa-aikaa, jotta työpäivät eivät venyisi ja työ ja vapaa-aika pysyisivät erillään.

Aisaparin alue maahanmuuttajan silmin

Michael ja Natalie tykkäävät liikkua luonnossa ja ajella gravel-pyörillä, mihin Lappajärvi tarjoaa heidän mielestään erinomaiset puitteet. He myös kuvaavat aluetta ja maisemia todella kauniiksi ja harrastusmahdollisuuksia varsinkin urheilusta kiinnostuneille löytyy runsaasti.

Heitä on kuitenkin hieman harmittanut se, että he eivät ole oikein päässeet tutustumaan paikallisiin asukkaisiin. Heille tuli hieman yllätyksenä se, kuinka haastavaa uusiin ihmisiin tutustuminen Etelä-Pohjanmaalla on. He olisivat kiinnostuneita tutustumaan paikallisiin asukkaisiin vaikkapa maastopyöräilyn merkeissä.

Michaelilla ja Nataliella oli myös paljon uusia ideoita Aisaparin alueen kylien ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Tässä alla joitain heidän ideoitaan, joilla kylät voisivat auttaa uusia asukkaita ja maahanmuuttajia pääsemään paremmin osaksi yhteisöä.

Ideoita kylien kehittämiseen:

- Tervetulokomitean perustaminen, jonka tehtävänä on toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi ja esitellä heille kylän palveluita yms.

- Erilaisten pienten kylätapahtumien tai iltamien järjestäminen esim. kerran kuussa, mikä loisi asukkaille tilaisuuksia tavata muita ja tutustua uusiin ihmisiin.

- Kylän palveluiden, tapahtumien yms. kokoaminen yhteen esim. oppaaseen, tapahtumakalenteriin tai kylän kotisivuille, jotta uudet ja vanhatkin asukkaat löytävät tiedot helposti.

- Toritapahtuma, jossa myydään paikallisia tuotteita. Se toisi alueen paikalliset tuotteet asukkaille tutuiksi ja samalla ihmiset tapaisivat toisiaan. Varsinkin kesäasukkaat olisivat varmasti kiinnostuneita ostamaan paikallisia tuotteita.