Aisapari

Vaikka Aisaparin hallitus aloitti hankekäsittelyt reilusti yli vuosi sitten, saatiin ensimmäiset laillisuustarkistetut hankepäätökset vasta tämän vuoden alkupuolella.

Syyskuun puoliväliin mennessä on Aisaparin hallituksen käsittelemistä hankkeista 65 saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Toimintarahan lisäksi on yritystukipäätöksiä 16 ja kehittämishankepäätöksiä 48. Julkista rahoitusta hankkeisiin on sidottu noin 3,0 milj. € ja yksityistä rahoitusta niihin käytetään noin 2,0 milj. €.

Näiden lisäksi päätöksentekoa odottaa 39, joista osaa ei vielä ole ehditty lähettää eteenpäin. Näistä hankkeista on 11 yritystukea ja 28 kehittämishanketta. Julkista rahoitusta näihin hankkeisiin kuluu n. 1,1 milj. € ja yksityistä rahoitusta kertyy 1,4 milj. €.

Päätöksen saaneet hankkeet ovat jättäneet maksuhakemuksia, yrityshankkeet ovat maksupäätöksiä saaneetkin, mutta kehittämishankkeiden maksatusten osalta ovat prosessit vielä kesken.

Seuraavaksi tietojärjestelmissä siirrytään yritystukien päätöksentekoon sähköisen järjestelmän kautta, tämä aiheuttaa katkoksen tässä alkusyksyn aikana niin päätöksenteossa kuin yritystukien maksatuksissakin.

Pitkämielisyys ja väliaikaisrahoituksen järjestyminen ovat olleet kullan arvoisia. Kiitokset kunnille, kaupungeille ja muille tahoille, jotka ovat lainanneet hankehakijoille rahoitusta siihen saakka, kun maksatukset lähtevät liikkeelle. Sillä vaikka hankerahoitus on kangerrellut, niin monta hanketta on jo toteutettu ja Aisaparin väki on saanut osallistua monenlaisiin avajaisjuhliin tämän syksyn aikana.

Mervi Niemi-Huhdanpää
toiminnanjohtaja