Aisapari

Pauli Kortesojalta neuvot energiakulujen säästämiseen

Hanke toteutetaan kehittämisyhdistys Aisapari ry:n alueella olevissa yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa rakennuksissa energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä.

Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot, sekä verotusoikeudettomat seurakuntien omistamat kiinteistöt.

Kustannusarviot energiaratkaisuihin

Hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kulutusmenojen pienentäminen selvittämällä kiinteistöjen energiakulutukset ja niiden muutosratkaisut. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja  lämpöpumppujen lisäämiseen sekä fossiilisen energian vähentämiseen. 

Hankkeessa laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportin toimenpiteille laaditaan kustannusarvio, vuosisäästö ja takaisinmaksuaika. Siinä korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. 

Tarvittaessa raportissa esitetään myös isoja investointeja, jos niiden takaisinmaksuaika on lyhyt.

Raportti helpottaa kiinteistöistä vastaavia henkilöitä jo mahdollisen peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen.

Neuvontaa kiinteistönhoitoon

Hanke pitää tarvittaessa sisällään myös kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavien henkilöiden neuvontaa mm. investointiavustusten saamiseksi. Katselmusten tavoite on säästää kiinteistöjen käyttömenoissa, mutta katselmusraportti ei velvoita kiinteistöjen omistajia raporteissa ehdotettuihin toimenpiteisiin.

Hanketta toteutetaan kesäkuun loppuun 2022 saakka. Hanke on saanut 90 prosentin avustuksen Leader Aisaparin kautta Maaseuturahastosta. 

Omarahoituksen 10 % osuus on tarkoitus saada alueen energia-alan yrityksiltä, ja osittain yhteisöjen talkootyönä. Kiinteistön katselmointi ja raportin palautetilaisuus hyväksytään hankkeen talkootyöksi.


Tähän mennessä arviointi on tehty kolmella seurantalolla, joten mukaan ehtii vielä hyvin. Ota yhteyttä:


Pauli Kortesoja

Projektipäällikkö

Energia-asiantuntija

Thermopolis Oy

Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto

p. 044 438 4201

pauli.kortesoja@thermopolis.fi