Aisapari

Kestävät kylät -tiedotushanke etsii kyliä, joiden ympäristöviisaasta tekemisestä voi ottaa mallia ja kertoa muillekin. Onko kylällänne esimerkiksi tuunattu lähimaisemaa tai löydetty uusia ympäristöä säästäviä ratkaisuja? Oletteko kohentaneet yhteistä kokoontumispaikkaa, jätehuoltoa tai kierrätystä kylällä? tehneet yhteishankintoja tai muuta päivittäisiä askareita tai töitä kylällä helpottavaa? löytäneet uusia energiaratkaisuja? pystyneet vähentämään liikkumisen hiilijalanjälkeä? kehittäneet kylä- tai luontomatkailua? pystyttäneet ympäristötaideteoksen? järjestäneet uudenlaisen kylätapahtuman? osallistuneet lähiruokaprojektiin? tehneet muuta osallisuutta parantavaa, ympäristöä säästävää tai luontoa suojelevaa kylällänne?

Nostakaa hyvät teot framille ja kehukaa estoitta! Mietitään samalla voitaisiinko tehdä vielä jotain lisää, esim. järjestää vieraslajien torjuntatalkoot, tutustua hiilettimeen tai muuta koko kylää hyödyttävää. Kun haluatte edistää ympäristöviisaita ratkaisuja ja tehdä jotain uutta, voimme yhdessä järjestää excursion, työpajoja tai talkoita, kutsua paikalle asiantuntijan ja saada aikaan vielä vähän enemmän.

Toteutuneen toimen jälkeen järjestetään vaikka lettukestit koko kylälle!

Laita viestiä tai soita: Aana Vainio puh. 0400 152 171, aana.vainio@aisapari.net

Tulevia tapahtumia, joita kestävät kylät on mukana järjestämässä:

14.10. Lapuan S-marketin pihalla Koko perheen liikennepäivä: Taloudellisen ajon harjoittelua, sähköpyörää saa kokeilla, lämmintä mehua ja pullaa, yhdessä Thermopolis Oy Energiatietoa kylille

27.10. Green Care -seminaari, teemana kumppanuus ja verkostot, Järviseudun ammatti-instituutti

28.10. Hankekierros Lapua

29.10. Lisäaikaa liikunnalle Lehtimäellä Alajärvellä, tietoa Jokamiehenoikeuksista

2.12. Kauhavan Alakylän kyläyhdistyksen jouluvaellus, luonto- tai ympäristörasti

12.12. Roskaralli – Lapuan, Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven kylien asukkaille mahdollisuus lähteä katsomaan, minne roskat kotiroskiksesta päätyvät, siis Stormossenin jätekeskukseen ja Westenergyn jätteenpolttolaitokseen Vaasan Koivulahteen