Aisapari


Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen Kylille-hanke on saanut 970 000 euron jatkorahoituksen vuoden 2022 loppuun saakka. Neljän teeman avulla on tullaan kehittämään ja aktivoimaan kylä- ja yhdistystoimintaa koko maakunnan alueella.

- Yleishyödyllisestä kehittämishankkeesta ei jaeta rahaa, vaan kehitetään kylien ja yhdistysten toimintaa yhdessä tuumin.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Alkukartoituksena kysytään perustietoa ja toiveita kentältä.

- Toivottavasti kyselyyn saadaan paljon vastauksia! Ei haittaa, vaikka samasta yhdistyksestä vastaa useampikin henkilö.

Kaikki vastaajat osallistuvat tablettitietokoneen arvontaan. Voit vastata kyselyyn soveltuvin osin, kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. 

Kyselyyn pääset vastaamaan TÄSSÄ LINKISSÄEtelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat jo vuosien ajan kylähankkeilla tukeneet kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. On järjestetty esimerkiksi digiopetusta, edistetty turvallisuutta ja varautumista sekä kannustettu kumppanuuteen esimerkiksi Järjestömarkkinoiden merkeissä. Hankkeen avulla on kasvatettu oman alueen arvostusta sekä lisätty luonto- ja kulttuurikohteiden markkinointia. Aisaparin alueen kyliin pääset tutustumaan sivulla aisaparikylat.net

Hankkeen rahoitus saadaan Maaseuturahastolta Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Hankesuunnitelmaan voit tutustua tässä LINKISSÄ

Kylille-hankkeen teemoihin pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa kylille.net

Kylille-hankkeessa palvelevat vas. Päivi Kultalahti (Aisapari), Tuija Takamäki (Suupohja), Irma Kortesuo (Liiveri) ja Jaana Sippola (Kuudestaan ry)