Aisapari

Aisaparin rahoitus on kiinnostanut alueen yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita. Hankehakemusten vastaanotto voitiin aloittaa toukokuun puolivälissä ja sen jälkeen hakemuksia on vastaanotettu reilussa neljässä kuukaudessa yli sata.

Ensimmäisinä kiirehtivät hakemuksiaan jättämään yritykset. Yritystukihakemuksia onkin vastaanotettu hieman yli 40. Hakijoista suurin osa on aloittavia yrittäjiä. Investointituet kiinnostavat eniten, mutta haettu on myös uusia tukimuotoja perustamistukia ja kokeilutoimenpiteitä.

Useat yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ovat ottaneet teemakseen liikkumisen ja sen lisäämisen. Lapsille ja nuorille on tulossa muun muassa liikunta- ja leikkipaikkoja sekä uudenlaista toimintaa –ja ovathan kylien yhteiset alueet yhtälailla myös varttuneempien käytössä.

Kulttuuripuolella on käynnistymässä muun muassa hankkeita liittyen teatteritoiminnan kehittämiseen, digiperintöön ja media-alalle.

Elinkeinojen kehittämishankkeissa kootaan yritysryhmiä yhteistyöhön alueen kehittämiseksi ja koulutetaan sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yksi yritysryhmähanke on jo saanut Aisaparin hallitukselta myönteisen kannanoton.

Sähköinen hakujärjestelmä on tuonut hakijoille sekä helpotusta että toisaalta myös harmaita hiuksia. Aivan ongelmitta ei kukaan hankehakija ole tainnut päästä, mutta toivottavasti järjestelmät alkavat vähitellen toimia paremmin. Suurimpana puutteena hankehakijoiden keskuudessa on koettu se, että virallisia hankepäätöksiä vielä odotellaan ja koska ne puuttuvat, tarkoittaa se myös käytännössä sitä, että maksatuksia ei voi hakea.

Vaikka hakemuksia tällä hetkellä on runsaasti, kausi on vasta alussa ja uusia hakemuksia toivotaan lisää. Aisaparin ”Merkki Päällä” -strategian mukaisia uusia avauksia, uusille aloille toivotaan sekä yrityspuolelle että kehittämishankkeisiin.