Aisapari

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta. Joskus kaikki ulottuvuudet saadaan monipuolisesti yhdistettyä samaan tilaisuuteen, kun kootaan oikeat kumppanit yhteen. Leader Aisapari järjestää vuosittain loka- marraskuun vaihteessa kyläviikot. Tänä vuonna teemoina olivat erityisesti kumppanuus, vaikuttavuus ja kestävä kehitys.

Karvalan nuorisoseuralla pidetyssä resurssiviisauden illassa olivat aiheina yhteisöenergia ja taloudelliset lämmitysratkaisut. Koska kylä on yksi Suomen älykkäin kylä -kilpailuun ilmoittautuneista, saatiin mittava tietoisku ja hyvä keskusteluaihe myös älykkäästä kylätoiminnasta.

Susanna Anttila Etelä-Pohjanmaan liitosta kertoi Co2mmunity -hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan yhteisöenergian projekteja Itämeren alueella. 3,5 miljoonan euron hanke kestää syyskuulle 2020 saakka. Etelä-Pohjanmaalta ovat hankkeessa mukana Thermopolis Oy ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Paikallisessa keskiössä ovat RENCOP (= RenewableEnergy CooperativePartnership) -ryhmät, joihin esimerkiksi kylät tai naapurustot voivat hakeutua. Susannan esitysdiat tässä linkissä

Hankkeessa toteutetuista opintomatkoista kertoi Anne Viljanen Thermopolis Oy:stä. Esimerkkikylissä Saksassa, Tanskassa ja Suomessa on toteutettu muun muassa aurinko, tuuli- ja bioenergiaratkaisuja yhteisöllisesti resursseja ja ilmastoa säästäen. Löytyykö teidän kylältänne luovaa hulluutta, aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta? Tutustu esimerkkeihin tässä linkissä.

Lähiseudulla toteutetun aurinkoenergiaratkaisun esitteli Antti Takala Alavudelta. Kätkänjoen kylätalon katolle kiinnitettiin aurinkopaneelit ja niillä on tuotettu sähkö kylätalon käyttöön. Tutustu kylätalon energiaratkaisujen historiaan öljystä pellettiin, ilmalämpöpumppuhin ja aurinkoenergiaan tässä linkissä.

Maalämpöä esitteli Antero Mäkitalo, Lämpöässästä. Yritys, Suomen lämpöpumpputekniikka Oy on perustettu vuonna 1983. 

Lapualla sijaitseva tehdas työllistää 35 henkilöä ja pumppuja on asennettu historian aikana yli 30 000.

- Maalämpö soveltuu kaikenkokoisiin kohteisiin. Noin 60 % uusista omakotitaloista lämmitetään maalämmöllä. Säästöä kertyy energiakuluista noin 75 %, lupasi Mäkitalo. Lämpöässän koko esittely löytyy tästä linkistä.Millainen on älykäs kylä?

Älykkyys ei ole aivan yksinkertainen, eikä ainakaan pieni termi, totesi verkostoasiantuntija Lauri Hyttinen

- Älykkyys tarkoittaa  kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Suomen älykkäimmän kylän määrittämisessä ratkaisevaa on kylän kyky lisätä älyään, eli uusia toimivia ratkaisuja, tai parantaa jo olemassa olevia.

Älykäs kylä on elinvoimainen, aktiivinen ja innovatiivinen. Suomen älykkäin kylä on siis sellainen, joka aktiivisesti ja älykkäästi, esimerkiksi digitalisuutta hyödyntäen, kehittää palvelujaan esimerkiksi seuraavilla aloilla: terveydenhuolto, koulutus, energiantuotanto, liikkuvuus, vähittäismyynti, harrastustoiminta, kulttuuri.

Älykkäisiin kyliin panostetaan koko EU:ssa: EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen.

Suomen älykkäin kylä -kokonaisuuteen ilmoittautui yli 30 kylää! 

Älykkäin kylä -kilpailun järjestää maaseutuverkosto yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen kylät ry:n kanssa. Osallistuvan kylän kannalta suuri järjestäjäjoukko tarkoittaa sitä, että tietoa ja ratkaisuja on tarjolla monesta suunnasta.

Etelä-Pohjanmaalta kisaan ilmoittautui mukaan neljä kylää, kaikki Aisaparin alueelta: Alajärven Luoma-aho, Kauhavan Alakylä ja Ruotsala sekä Lappajärven Karvala.


Voittajakylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2019 lopussa. Valinnassa kriteereinä ovat muun muassa palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, idearikkaat ratkaisut ja aktiivisesti osallistuvien kyläläisten määrä.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole perille pääsy, vaan matkan teko: matkan varrella viisastutaan yhdessä toinen toisiltamme oppien. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen - aina löytyy kumppanikylä, jossa on jo löydetty ratkaisu käsillä olevaan haasteeseen. Ja ellei löydy, niin sovelletaan ja keksitään uusia ratkaisuja.

Kilpailun voittaja, älykkäin kylä, saa palkinnoksi vielä lisää älyä. Palkintona on laadukas innovaatioleiri, jossa huippuammattilaisten johdolla autetaan kylää edelleen eteenpäin uudistumisen tiellä.