Aisapari

Suomen Yrittäjäopistolla starttasi viime syksynä Digilaari-hanke, jossa lähialueen pienyrittäjiä ohjataan hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti sähköisiä työkaluja omassa yritystoiminnassaan. Yrittäjäporukan lisäksi hankkeen toisena kohderyhmänä ovat Kauhavan ja Härmän lukioiden opiskelijat. Ajatuksena on, että molemmat osapuolet; yrittäjät ja opiskelijat voivat oppia toisiltaan. Lukiolaiset tuovat hankkeeseen omaa digiosaamistaan, ideoita ja uusia näkökulmia. Samalla he pääsevät tutustumaan paikallisiin yrittäjiin ja käytännön yritystoimintaan osana yrittäjyyskasvatuksen opintojaan. Jokainen lukiolainen sai hankkeessa oman kummiyrittäjän. Kauhavan lukiota käyvä Eeva Malmi kertoo saaneensa koulutuksesta laajempaa näkemystä sosiaalisen median hyödyntämisestä. Omalle kummiyrittäjälle Malmi antoi vinkkejä instagramin ja snapchatin käytöstä ja ideoi yritykselle päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Koulutuksen sisältö jakaantui kahdeksaan sosiaalisen median kanavia ja työkaluja käsittelevään webinaariin ja asiantuntijaklinikkaan, jotka järjestettiin vuorokuukausin. Webinaaria seurasi aina asiantuntijaklinikka, jonne yrittäjät, lukiolaiset ja digiasiantuntijat kokoontuivat työstämään webinaarissa läpikäytyjä aiheita peilaten niitä omaan yritystoimintaansa. Nauhoitetut webinaarit saivat kiitosta yrittäjiltä, koska ne mahdollistivat aiheeseen tutustumisen yrittäjälle itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Sisältöihin oli myös helppo palata uudelleen kertaamaan opittua. Klinikat puolestaan loivat puitteet ajatusten vaihtamiselle ja verkostoitumiselle toisten yrittäjien ja lukiolaisten kanssa. Digiasiantuntijuutta yrittäjäopiston lisäksi hankkeeseen saatiin Aava & Bang Oy:lta.

Tapio Pirttinen Oy:sta mukana olevan yrittäjä Maisa Pirttisen mielestä koulutus on avannut silmiä siitä, millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi facebook avaa markkinoinnin ja myynnin tueksi. Koulutuksen edetessä Pirttinen sai myös idean videoiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Leipomoyrittäjä Mari Lahdensuo Hyväskästä kertoo puolestaan oppineensa paljon myös sisällön tuottamisesta sosiaalisen median kanaviin. Tuoreimpana kokemuksena on yrityksen facebook-sivuille ladattu videoklippi, jota oli katsottu 700 kertaa. Lukiolaisten mukana oleminen hankkeessa saa ehdottoman kannatuksen yrittäjiltä, jotka näkevät nuorissa tulevaisuuden yrittäjät.

Kaiken kaikkiaan palaute yrittäjiltä oli positiivista. Sosiaalinen media tuli ilmiönä tutummaksi yrittäjille, ja he ovat rohkaistuneet konkreettisesti käyttämään ja hyödyntämään eri kanavia ja työkaluja.

Seuraava startti syyskuussa 2016

Digilaari -hankkeessa käynnistyy syyskuussa 2016 toinen ja samalla viimeinen samansisältöinen koulutus Kauhavalla, Lapualla ja Järviseudulla toimiville pk-yrityksille.

Digiterveisin,

Suomen Yrittäjäopisto/

projektipäällikkö Maiju Tuomaala ja hankekoordinaattori Henna Leppinen

sähköpostit etunimi.sukunimi@syo.fi