Aisapari

FLASH MOB, K-POP VAI SIRKUS KIA ORA!

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Evijärvi ovat mukana pilottiprojektissa, joka toteutetaan marraskuussa yhdessä neljän muun kunnan kanssa.

Viiden viikon projektissa tarjotaan harrastusmahdollisuutta erityisesti haja-asutusalueilla. Tavoitteena on pilotoida digitaalista vuorovaikutteista mallia kulttuurisektorissa.

Taideharrastukseen voi osallistua vain huvin vuoksi tai johdonmukaisesti etenevänä oppimispolkuna.

Taide kuuluu jokaiselle

Projektin tavoite on madaltaa kynnystä osallistua erilaiseen harrastukseen ja innostaa nuoria harrastamaan monipuolisesti. Se täydentää ja monipuolistaa kunnan omaa tarjontaa unohtamatta kansainvälisiä tuulahduksiakaan. 

Jokaisessa Järviseudun kunnassa on lähdetty yhteistyössä pohtimaan kuntalaisten tarpeita. Tarjonta tulee olemaan omaleimaista kullekin kunnalle. 

Yhteistä on, että ala-aste- ja yläasteikäisille tarjotaan nk. after school –tuokiota, johon oppilaat voivat osallistua yhdessä ryhmässä tai liittyä kotioloissa mukaan digiyhteyksien kautta. Näin lapsi tai nuori voi kokeilla erilaisia tanssi- ja sirkustaiteen mahdollisuuksia.

Taideharrastuksessa jokaisen erilaisuus on vahvuus

Projektissa ovat mukana Järviseudun lisäksi Iisalmi, Taivalkoski, Tuusula ja Järvenpää. Näin saadaan syntymään kulttuurivaihtoa kuntien välille ja mahdollisuus tuoda taidetta näkyväksiesimerkiksi esitysten muodossa. 

Esitykset voivat olla paikallisia eläviä esityksiä tai yhteisiä kavalkadeja virtuaalisesti. Kunnissa voidaan tuottaa omia paikallisia sisältöjä valtakunnalliseen kokonaisuuteen. 

Parhaimmillaan projektin sivutuotteena voi olla työllistävä vaikutus kunnassa.

Pilottiprojekti on OKM-rahoitteinen ja Keski-Uudenmaan Tanssiopiston KETOn organisoima. Yhteistyössä Järviseudulla on myös Aisapari.

Lisätietoja:

Leila Ketola leila.ketola@keto.fi 050-3650276

Auri Kristiina Lappi-Takala kristiina.lappi@keto.fi 050-5234478

Alajärvi

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto 044-297 0228

Musiikkiopiston rehtori Markku Pöyhönen 044-297 0460

Lappajärvi

Kunnanjohtaja Sami Alasara 044-369 9611

Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela 044-369 9440

Vimpeli

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli 040-137 3703

Evijärvi

Sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 044-769 9210