Aisapari

Nykyinen ohjelmakausi 2014 – 2020 käynnistyi viiveellä ja Aisaparin hallitus pääsi tekemään ensimmäisiä tukipäätöksiä keväällä 2016. Nyt kun reilu kaksi vuotta on kulunut ensimmäisistä tukipäätöksistä voi tehdä jo pienimuotoista yhteenvetoa tähänastisista tuloksista. Myönteisiä yritystukipäätöksiä on tehty 49 kpl, näistä 44 kpl on investointitukipäätöksiä ja 5 kpl perustamistukia. Julkista tukea hankkeisiin on myönnetty yhteensä noin 1,0 milj. €, kokonaisrahoituksen ollessa noin 4,5 milj. €

Investointitukien sisältö

Investointituista eniten on toteutettu erilaisia kone, laite ja kalustohankintoja, joita on toteutettu 37 yrityksessä. Uudis- ja korjausrakentamista on tuettu 21 yrityksessä. Aisapari voi rahoittaa myös rakennusten hankintaa, näihin tukea on myönnetty 7 yritykselle. Lisäksi erilaisia aineettomia investointeja on toteutettu 5 yrityksessä. Rahoitettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu määrä on isompi kuin hankkeiden lukumäärä, tämä johtuu siitä, että samassa hankkeessa on mahdollista toteuttaa useampia toimenpiteitä.

Tyypillinen yrityshanke

Usein kysytään, millainen on Aisaparin rahoittama tyypillinen yrityshanke? Tyypillistä yrityshanketta ei ole olemassakaan. Hankkeiden kirjo on laaja sekä hakemusten suuruuden että toimialan suhteen. Myönnettyjen yritystukien koko on vaihdellut 10.000 € – 420.000 € välillä, keskimääräisen yrityshankkeen koko on 90.000 €. Keskimääräinen myönnetty tuki hankkeille on 19.500 €. Aloittavia yrityksiä hakijoista on ollut 1/3 ja toimivia 2/3. Myös toimialojen kirjo on laaja. Tuetuista yrityksistä löytyy perinteisiä metalli- ja puualan yrityksiä sekä auto- ja konekorjaamoita. Mukana on myös rakentamista, erikoisrakentamista, arkkitehtitoimistopalveluita sekä muita yrityspalveluita. Luovien alojen yritykset ovat saaneet tukea Aisaparilta ja mukana on myös liikunta- ja hyvinvointi alalla, elintarvikealla, matkailussa sekä puunkorjuun toimialalla toimivia yrityksiä.

Kauhavalaiset yritykset aktiivisia

Kappalemääräisesti eninten yritystukia on myönnetty Kauhavalle. Myönteisen tukipäätöksen on Aisaparilta saanut yhteensä 27 kauhavalaista yritystä, joka on rahoituspäätösten kokonaismäärästä yli 50 %. Alajärvelle ja Lapualle on myönteisiä päätöksiä kumpaankin tehty 8 kpl sekä Evijärvelle ja Vimpeliin molempiin 3 kpl.

Yritystuilla on jo tähän mennessä saatu merkittäviä tuloksia

Aisaparin kehittämisstrategian yhtenä tavoitteena on työn ja toimeentulon lisääminen toiminta-alueelle. Koska yrityshankkeita on toteutettu vasta parin vuoden ajan, on niistä ehditty loppuun asti toteuttaa vajaa kolmannes eli15 kpl. Näiden kautta saadut tulokset ovat kuitenkin lupaavia. Uusia työpaikkoja on syntynyt lähes 30 kpl eli keskimäärin 2 uutta työpaikkaa / tuettu yritys. Päättyneiden hankkeiden liikevaihdot ja taloudelliset tulokset ovat parantuneet merkittävästi verrattuna siihen, mikä oli tilanne yritystukia haettaessa. Laskettaessa yhteen tietoja jo päättyneiden yritysten liikevaihdosta, niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yritystukea haettaessa 3,6 milj. € ja vastaavasti hankkeiden päättyessä samojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 6,3 milj. €.

Yritysryhmähankkeet tehokkaasti kehittämisen tukena Aisaparin alueella

Yritysten kehittämien sekä yrityskohtaisesti että yhteistyössä muiden yritysten kanssa on mahdollista yritysryhmähankkeissa. Aisaparin alueella on tällä hetkellä käynnissä neljä yritysryhmähanketta eri toimialoilla. Yritysryhmähankkeissa on mukana 23 yritystä. Yritysryhmähankkeisiin on myönnetty rahoitusta yhteensä 300.000 €. Yritysryhmähankkeiden kokoaminen ei ole yksikertaista, vaan vaatii runsaasti työtä ja yhteensovittamista. Hankkeiden kautta saadut kokemukset ja tulokset ovat kuitenkin olleet kannustavia, mikä puolestaan madaltaa kynnystä lähteä kehittämään yritystä myös jatkossa.

Tutustu yrityshankkeisiin TÄSSÄ LINKISSÄ