Aisapari

Merkki on päällä!

Aisapari panostaa 500.000 euroa kansainvälisiin Leader-hankkeisiin

Onko mielessäsi ajatus, miten omaa toimintaa voisi kehittää ja rikastaa kansainvälisten yhteyksien avulla? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus! Aisapari ry on varannut Leader-ohjelmastaan puoli miljoonaa kansainvälisten hankkeiden toteuttamista varten. Kansainvälisyys voi olla osa isompaa tai pienempää kehittämisideaa.

Kansainvälisiin hankkeisiin varattu raha pidetään korvamerkittynä kevääseen 2019 saakka. Nyt kannattaa miettiä oman toiminnan kansainvälistymisen tarpeita ja toiveita ja olla yhteydessä Aisaparin toimistolle, autamme hankkeen suunnittelussa ja kansainvälisten kumppaneiden etsinnässä.

Kansainvälisyys tukena Aisaparin alueen kehittämisessä

Kansainvälistyminen on osa Aisaparin Merkki päällä 2020 -strategiaa. Kansainvälisyyden kautta tuetaan alueen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja lisätään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeella tulee olla paikallinen tarve ja sen tavoitteiden tulee tukea Aisaparin strategian toteuttamista. Hankkeen ideoinnin voi aloittaa vaikka seuraavilla kysymyksillä.

Löytyykö elinkeinosi toimialan tai palvelun kehittämiseen hyviä malleja muualta Euroopasta tai onko jotain osaamista jonka haluaisit tuoda tänne?

Haluatko kylällesi eurooppalaisen ystävyyskylän tai yhdistyksellesi jotain uutta toimintaa yhdessä eurooppalaisen kumppanin kanssa?

Mitä voitaisiin oppia muiden maiden energiatehokkuudesta, resurssiviisaudesta ja kulttuurimaisemien hoitamisesta?

Mitä uutta kulttuuritoimintaan voisi tuoda eurooppalainen yhteistyökumppanuus?

Miten kansainvälisyyden avulla nuoria voisi kannustaa mukaan järjestöjen toimintaan?


Kansainvälisen hankkeen vaiheet

Ideasta hankkeeksi

Jos kansainvälisyys kiinnostaa, ole yhteydessä Aisaparin toimistolle. Autamme eteenpäin kumppanin etsinnässä ja hankesuunnittelun eri vaiheissa. Hankkeella tulee olla vähintään yksi kansainvälinen kumppani eurooppalaiselta Leader-ohjelma-alueelta. Kumppani voi olla valmiiksi etsittynä tai etsimme sitä yhdessä.


Hankkeen täsmentäminen

Hankkeen suunnittelu kv. hankekumppaneiden kanssa. Hankesuunnitteluun sitoutuminen vahvistetaan aiesopimuksella.


Hankehakemuksen jättäminen

Jätetään hankehakemus, jossa on selkeästi esitetty hankkeen yhteiset toimet ja paikalliset toimet ja solmitaan yhteistyösopimus hankekumppaneiden kanssa.


Hankkeen toteutus

Rahoituspäätöksen saavuttua hankkeen toteutus voi alkaa. Omalla riskillä voi aloittaa jo hankkeen tullessa vireille. Hankkeen toteuttaminen: opi, oivalla, jaa ja verkostoidu! Hankkeen loputtua tehdään loppuraportit ja loppumaksatukset, mutta ei unohdeta syntyneitä kansainvälisiä yhteyksiä.


Hakeminen

Aisaparin hallitus päättää rahoitettavat hankkeet. Hankehakemusten tulee olla jätettynä sähköisenasiointijärjestelmän Hyrrän kautta. Hakuajat ovat:

31.1.2019 -> hankkeen käsittely Aisaparin hallituksessa helmikuun lopulla ja

30.4.2019 –> hankkeen käsittely Aisaparin hallituksessa toukokuun lopussa.


Lisätietoa hankkeiden valmistelusta, hakemisesta ja kriteereistä:

http://www.aisapari.net/pelikentta/kansainvalisyys

Heli Talvitie, kansainvälisyyskoordinaattori, Aisapari ry

Puh. 044 2382014

Sähköposti: heli.talvitie@aisapari.net