Aisapari

Sata kylää, 350 kulmakuntaa


Aisaparin kylät tekevät itse tulevaisuutensa


Leader Aisapari on rakentanut mittavan kyläsivuston kertomaan oman alueensa touhukkaiden kylien tarinaa. Vuoden 2017 aikana on vierailtu kylissä tekemässä haastatteluja ja keräämässä tietoa. Kierroksen tulos on nyt nähtävissä osoitteessa aisaparikylat.net. Valtioneuvoston kanslia myönsi sivustolle Suomi 100 -juhlavuoden tunnuksen.

Sivuston tarinoista voi nähdä, kuinka kyläläiset kehittävät itse asuinalueensa olosuhteita. He tekevät yhdessä, luovat edellytyksiä ja tarjoavat palveluja. Mittavia talkooponnistuksia vaativat esimerkiksi kylän yhteisten tilojen ylläpito ja uusien virkistys- tai palvelutoimintojen rakentaminen.

Sivun karttalinkistä löytyvät alueen kylätalot ja seurantalot varaustietoineen. Hyvä vinkki kokousten, tapahtumien ja perhejuhlien järjestäjille! Omalle kartalleen on merkitty myös kylien luonto- ja lähiliikuntakohteet.

- Hyvä yhteishenki ja aktiivisuus ovat parhaita elinvoiman mittareita kylän kokoon tai sijaintiin katsomatta. Pienessäkin kylässä piilee suuria voimavaroja, kun etäisyydet nähdään vain kannustimina oman asuinympäristön kohentamiselle.

Kylät ovat tärkeitä maaseudun kehittäjiä. Kyläyhdistysten toiminta on innovatiivista ja suunnitelmallista – kylissä tiedetään mitä halutaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään.

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä. Kylätoiminta vahvistaa yhteishenkeä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa, kynnys on matala ja kaikille on tehtävää. Oma kotikylä on rakas ja muistot säilyvät pois muuttaneidenkin sydämissä.

- Idearikkaat ihmiset ovat kukoistavan kylätoiminnan sielu. Talkoohenki ja naapuriapu muodostavat vankan kivijalan, jolle yhteinen asuinalue rakentuu asukkaiden toiveiden mukaisesti: viihtyisäksi ja turvalliseksi, juuri meidän kylämme näköiseksi.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen Kylille-hankkeen avulla etsitään keinoja yhteisöllisyyden ja kansalaisvaikuttamisen lisäämiseen, palvelujen saatavuuden turvaamiseen sekä kylien viestinnän ja vetovoiman kehittämiseen. Leader Aisaparin alueeseen kuuluvat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli.

Aisaparikylat.net-osoitteesta löytyvät myös tulostettavat kyläkortit.