Aisapari

Aisapari ry:llä on ensi vuonna toimintansa 20-vuotisjuhlat. Juhlavuosi tulee näkymään monella eri tavalla koko toiminta-alueella, lupaili yhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää Aisapari ry:n syyskokouksessa, joka pidettiin 25. lokakuuta Kortesjärvellä Pirttisen Nuorisoseuralla.

Aisapari on maaseudun kehittämisen asiantuntija Härmänmaan ja Järviseudun alueella. Yhdistys aktivoi, neuvoo ja opastaa, rahoittaa paikallisia hankkeita, tiedottaa mahdollisuuksista ja toiminnasta sekä tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ensi vuonna elokuussa Kauhavalla järjestetään valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhlaseminaari Lokaali, jonka järjestelyissä Aisapari on mukana yhtenä yhteistyökumppanina.

Syyskokous hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosijäsenmaksun suuruudeksi päätettiin henkilöjäseniltä 15 euroa, yhdistyksiltä ja yrityksiltä 25 euroa sekä kunnilta 150 euroa.

Kertaluonteisen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin henkilöjäseniltä 100 euroa ja yhdistyksiltä ja yhteisöiltä 300 euroa.

Leader-hanketoiminnan kautta yhdistyksellä on koko ohjelmakaudelle myöntövaltuutus noin 10 miljoonan euroa. Myöntövaltuudesta on nyt käytetty noin 7 miljoonaa euroa toimintaan, yritystukiin ja kehittämishankkeisiin Merkki päällä-strategian mukaisesti. Hankekausi jatkuu 2023 kesäkuun loppuun saakka, viimeisiä hankepäätöksiä tehtäneen vuoden 2020 lopussa. Vuodelle 2019 hankkeisiin on varattu 1,2 miljoonaa euroa.

– Aisapari on kuluneiden neljän vuoden aikana rahoittanut noin 200 hanketta, joista noin 50 on ollut yritystukia. Muina hankehakijoina on ollut eri yhdistyksiä, kuntia ja oppilaitoksia, kertoi toiminnanjohtaja Niemi-Huhdanpää.

Aisaparin omia hankkeita ovat Kylille II, joka on kylien aktivointihanke, Pikkolo IV, joka koostuu 14 pienestä teemahankkeesta, Maahanmuuttajien kotoutuminen maaseutualueille, kansainvälinen aktivointihanke Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla, The FinEst Band Camp sekä Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi -hankkeista. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on yhteinen ViestitELLEn -viestintähanke. Toiminnan budjetti ensi vuonna on 510 380 euroa.

Pirttisen Nuorisoseuralla pidetyssä Aisaparin syyskokouksessa esiintyi lauluyhtye Viitoset, Erkki Peltola (vas.), Martti Asuinmaa, Ossi Kottari, Antti Salo ja Tarmo Ylikoski.