Aisapari

Yhdistykset tarjoavat tekemistä ja palveluja

Yhdistykset tarjoavat monipuolisia palveluja ja edistävät alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Jokaiselle toimijalle löytyy oma harrastuspiirinsä ja vapaaehtoisperiaatteella toimiva järjestökenttä voi tarttua joustavasti myös uusiin haasteisiin.

Hanketoiminta antaa yhdistyksille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa oman alansa ja alueensa kehittymiseen. Ennen hankkeiden hakemista tulee muistaa hoitaa perusasiat kuntoon: sähköinen haku edellyttää, että yhdistysrekisterissä ovat nimenkirjoittajat ym. tiedot ajan tasalla.

Kehitetään niin, että kaikki hyötyvät

Aisaparin suunnitelmat eivät toteudu ilman aktiivisia ihmisiä, jotka toteuttavat strategian toimenpiteitä. Kylät, kunnat, oppilaitokset, yritykset ja yhdistykset toteuttavat hankkeita, Aisapari aktivoi, neuvoo, luo verkostoja ja rahoittaa. Tavoitteena on, että toimijat voivat keskittyä tekemiseen entistä paremmin, ja strategian hallinto kuuluu virkamiehille.

”Kehitetään niin, että kaikki hyötyvät”, oli yksi strategian valmistelun aikana esitetty ajatus. Kehittämistoimien vaikuttavuus kasvaa, kun toteuttamassa ja edunsaajina on useampia tahoja. Tämä vaatii yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksemme on saada jokaisen toimenpiteen taakse useampi toimija alusta asti.