Aisapari

Mikä on nuorisorahasto?

Nuorisorahaston tavoitteena on tukea Aisaparin alueen nuorten uutta toimintaa, ja saada nuoret mukaan paikalliseen kehittämistyöhön ja projekteihin. Nuorisorahaa myönnetään hankkeille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.

Hankkeen teema on vapaa. Hanke voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, tai mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä. Hankkeen tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa sekä sen kustannusten pitää olla kohtuullisia ja selkeitä.

Hanke voidaan myös tehdä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, kuten yhdistysten, kunnan tai yritysten kanssa.

Nuorisorahan määrä

Nuorisorahan suuruus on 100-500 euroa / hanke.
Avustus on 100 %, jos kustannukset ovat 100-200 euroa ja 90 %, jos kustannukset ovat 201-555 euroa. 

Kustannukset voivat olla myös yli 555 euroa, mutta maksimiavustus on 500 euroa.

Kenelle nuorisorahaa myönnetään?

Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 12-25 vuotiasta henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 12-25 vuotiaita. Nuori yrittäjä (4H- tai NY-yrittäjä voi hakea rahoitusta myös yksin yrityksen perustamiseen tai yrityksen kehittämiseen liittyviin kuluihin.

Ryhmällä on oltava yksi nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Ryhmällä on oltava myös yksi nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Vastuuaikuisen tehtävä on täyttää hakulomake nuorten kanssa ja vastata hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Vastuuaikuinen voi olla myös yksi ryhmän täysi-ikäisistä jäsenistä.

Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto. Suosittelija on ryhmän ulkopuolinen täysi-ikäinen henkilö, joka tuntee nuoret ja heidän suunnitelmansa

Hanke on toteutettava Aisapari ry:n toiminta-alueella (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli) eli tapahtuma järjestetään alueella tai esim. hankittavat laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolella, jos he ovat alueella esim. opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.

Nuorisorahaa ei myönnetä palkkoihin eikä palkkioihin.

Nuorisorahan hakeminen

Nuorisorahaa haetaan osoitteessa täyttämällä sähköinen hakulomake.

Haku nuorisorahastoon avataan 01.11.2019 ja tämän vuoden haku päättyy 30.11.2019.
Ensi vuoden osalta hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Nuorisoraha on käytettävä siihen hankkeeseen, johon sitä on haettu. Jos hankkeessa kerätään rahaa (esim. pääsymaksuja), on tulojen käyttötarkoitus kerrottava nuorisorahan hakemuksessa. Jos hanke on suuri ja sillä on suuri budjetti (yli 5000 euroa), nuorisoraha haetaan selkeään alahankkeeseen (varsinaisen hankkeen osaan).

Kalustehankinnoista hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankittavia kalusteita ja laitteita säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu ja kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.

Nuorisorahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai ennen hakemuksen jättämistä aloitettuun toimintaan.

Toiminnan on oltava päihteetöntä.

Rahoitettavat hankkeet valitsee Aisaparin nuorisojaosto. Hankkeiden sääntöjen mukaisuuden tarkistaa ja päätöksen allekirjoittaa henkilöstöstä valittu vastuuhenkilö. Aisapari varaa itselleen täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen.

Raportointi

Ryhmät raportoivat hankkeestaan ja nuorisorahan käytöstä heille lähetettävällä sähköisellä raportointilomakkeella. Raporttiin liitetään kuvia kertomaan, että hanke on toteutettu suunnitelman mukaan sekä kuitteja todentamaan, että rahalla on ostettu sitä mihin se on myönnetty

Aisaparilla on mahdollisuus käyttää raporttiin liitettyjä kuvia.

Hankkeen toteutuksesta on raportoitava viimeistään kuukauden kuluessa toteutuksen määräajan jälkeen.

Nuorisorahan maksaminen

Nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksen tekemisestä.

Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa hankkeen toteutumisesta kuvamateriaalin tai osoitteen, josta kuvat löytyvät, Aisapari ry:n toimistoon.

Jos hanke toteutuu suunniteltua pienempänä, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta. Jos hankkeen toteutuneet kustannukset ovat suuremmat kuin on haettu, ei tuki kuitenkaan kasva myönnetystä määrästä.

Jos hanke peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan Aisapari ry:lle.