Aisapari

Pienissä kylissä versoo isoja ideoita

Kylät ovat tärkeitä maaseudun kehittäjiä. Kylissä mietitään jatkuvasti uusia keinoja omien elinolojen parantamiseksi ja vireiden kyläyhdistysten toiminta on innovatiivista ja suunnitelmallista. Kylissä tiedetään mitä halutaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Kylät ovat myös aktiivisia hanketoimijoita. Hankkeet tuovat lisää mahdollisuuksia ja rahoitusta kylän unelmien toteuttamiseen. Neuvot hanketoimintaan löytyvät Aisaparilta, ota yhteyttä!

Kaikki tieto Aisaparin alueen kylistä löytyy osoitteesta aisaparikylat.net. Käy lukemassa sadan kylän tarinat!

Lue kyläraportti tästä linkistä!

Kylillä on paljon hyviä kohteita: https://intolinkki.net/

Vuoden eteläpohjalainen kylä - lataa hakemus kotisivulta http://www.epk.fi/vuoden-kyla/
tai kysy Päiviltä p. 0400 239 359.


Aatetta ja ahkeria käsiä

Hyvä yhteishenki ja aktiivisuus ovat parhaita elinvoimaisuuden mittareita kylän kokoon tai sijaintiin katsomatta. Pienessäkin kylässä voi piillä suuria voimavaroja ja pitkät etäisyydet kuntakeskuksiin nähdään usein pelkkinä kannustimina oman asuinympäristön kohentamiselle.

Touhukkaat ja idearikkaat ihmiset ovat kukoistavan kylätoiminnan sielu ja sydän. Kunnon talkoohenki ja naapuriapu muodostavat vankan kivijalan menestyvälle kyläyhteisölle, josta yhteistä asuinaluetta on hyvä lähteä kehittämään asukkaiden toiveiden mukaiseksi: viihtyisäksi ja turvalliseksi, juuri meidän kylämme näköiseksi.

Talkoiden järjestäjän tietopaketti löytyy tästä linkistä.

Viime kaudella pistettiin Pikkolo-hankkeilla kylien yhteisiä tiloja kuntoon, mitähän tällä kaudella keksitään? Esimerkkinä tässä Aisaparin toteuttaman Suomen ensimmäisen koordinaatiohankkeen raportti.


Kylille-hanke kannustaa kyliä kehittymään

"Aina oppii uutta, kun lähtee kylille"

Leader Aisapari on toteuttanut aikaisemmilla ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Vuoden 2017 lopulla päättyi Kylille-hanke, joka sai jatkoa Kylille II -hankkeesta. Vuonna 2020 käynnistettiin Kylille III. Sitä toteutetaan, kuten edellistäkin, myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Kylille-hanke tukee kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kylille-hankkeen avulla

lisätään kylien, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä toteuttamalla esimerkiksi kylien toimijoiden kumppanuuspöytiä sekä välitetään tietoa järjestöille palveluiden tuottamisesta asukkaille.

edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa järjestämällä esimerkiksi digikahviloita kylien kokoontumistiloissa sekä hyödyntämällä nuorten osaamista digitaalisuuden mentoreina.

edistetään toimia, joissa kylät ovat osana kokonaisvarautumiseen liittyvää järjestelmää ja joissa asukkaat voivat vaikuttaa asuinympäristönsä turvallisuussuunnitteluun.

edistetään toimia, joiden avulla kylien paikalliskohteita, kylänähtävyyksiä sekä omatoimista kulttuuri - ja perinnetyötä nostetaan esille tiedotuksen ja kylämarkkinoinnin keinoin.

noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja edistetään kiertotaloutta ja energiatehokkuutta, lähiruuan käyttöä ja pienennetään hävikkiä. Eräänä toimenpiteenä pyritään torjumaan vieraslajeja. 

Tule mukaan toimimaan, osallistumaan ja vaikuttamaan!

Tilaa Aisapari kyläiltaan, pistetään pallo liikkeelle: 

Päivi Kultalahti, hankevetäjä Kylille-hanke, puh. 0400 239 359, paivi.kultalahti(a)aisapari.net

Kylille-hankkeen tietopankki löytyy täältä: kylille.net


Tutustu sadan kylän tarinoihin: aisaparikylat.net

Kylille I -hankkeen raportti tässä linkissä

Kylille II -hankkeen raportti tässä linkissä

Paree kylä - Etelä-Pohjanmaan paikallisyhteisöjen kehittämisstrategia 2014-2020

Tulevaisuuden kylä - miten se tehdään -raportti 

Tulostettava kyläkysely tässä linkissä.

Google-kysely tässä linkissä.

Lataa kylätesti tästä linkistä!

Aisapari neuvoo kyliä kylätoiminnan suunnittelussa: kyläsuunnittelutyökirja

Suomen Kylät ry:n ohjeistusta toimijoilleKatse ympäristöön päin: ympäristötyökirja

Kaikenlaisia vinkkejä kylätoimintaan: vinkkiopas

Aisaparin kyläopas - tarinaa ja tietoa kyläteiden varrelta

Tulomuuttajan palvelumalli

Veroilmoituksen ohjevideo

Aana Vainion kokoama ohjeistus: Ilmoitukset ja mainokset tiealueella


Kestävät kylät

Luonnossa on valtavat mahdollisuudet virkistäytymiseen, matkailuun ja yritystoimintaan. Tehtyjen selvitysten mukaan Aisaparin alueen vetovoimaisuus perustuu vahvasti luontoon ja maaseutumaisemaan. Asuinalueen luonnon ja ympäristön hyvinvointi pitää tutkitusti yllä myös ihmisten hyvinvointia. Mieliala kohenee viiden luonnossa vietetyn minuutin jälkeen, verenpaine laskee jo vartin luontoilulla. Luonnosta, maisemasta ja ympäristöstä kannattaa siis pitää huolta kaikin tavoin. Kestävä toiminta niin yhdessä toimittaessa kuin jokaisen omassa arjessa on kaikkien etu.

Kestävät kylät -hankkeen tavoitteena oli edistää luonto- ja ympäristöosaamista Aisaparin alueella. Luontoon ja ympäristöön liittyvä osaaminen on edellytys sille, että paikallinen kehittämistyö voi olla kestävää. Luonnon, maiseman ja ympäristön hoitaminen ja suojeleminen sekä luontoon liittyvä liiketoiminta, esimerkiksi matkailun kehittäminen, onnistuvat parhaiten yhteistyössä. Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen helpottaa sovittamaan toimintoja yhteen luontoalueilla. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään tietoa alueen luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöhoidosta, kestävistä toimintatavoista ja luonnossa harjoitettavista elinkeinoista.

Luonnon, maiseman ja ympäristön tilaa pyritään parantamaan siellä, missä kyläläiset yhdessä toteavat parannuskohteita löytyvän. Tietoiskuja ja uutisia aiheista välitetään ja julkaistaan säännöllisesti. Kylillä järjestetään myös työpajoja ja demonstraatioita esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisista valinnoista, vaikkapa uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Hankkeen blogin löydät osoitteesta:

https://luontomaisemaymparisto.wordpress.com/