Aisapari

Euroopan Unionin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tarjoamat rahoitusmahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön kannattaa hyödyntää. Ohjelmista löytyy omat tukimuodot nuorten kansainvälistymisen tukemiseen, kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön ja aikuisten elinikäisen oppimisen tukemiseen. Omat tukimuodot löytyvät myös elinkeinojen kehittämiseen.

Rahoitusohjelmia

Erasmus + – EU:n koulutuksen, nuorison ja urheilun ohjelma 2014–2020 http://www.cimo.fi/ohjelmat

• Erasmus+ nuorisoalalle: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle

• Erasmus + aikuiskoulutukselle (sopii myös järjestöille osaamisen kehittämiseen) http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle

• Erasmus + liikunnalle ja urheilulle: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/liikunnalle_ja_urheilulle

• Kansalaisten Eurooppa (ystävyyskuntien ja kansalaisjärjestöjen hankkeet: http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

Interreg-ohjelmat

https://www.rakennerahastot.fi/web/eay/interreg-europe

Interregin alaohjelmat

• Botnia -Atlantica https://www.botnia-atlantica.eu/home-fi/

• Baltic Sea Region https://www.interreg-baltic.eu/home.html

• Intterrg Europe https://www.interregeurope.eu/

• Pohjoismaisen yhteystyön rahoitusta: https://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/rahoitusmahdollisuudet

• Nopef myöntää pienille ja keskisuurille pohjoismaisille yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyviin esitutkimuksiin.

https://nopef.com/fi/

• EU-rahoituksen tietopaketti (2017) https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-fi


Erityisesti yrityksille suunnattu rahoitus

• Erasmus nuorille yrittäjille: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fi

• EU-rahoitusta PK-yrityksille kasvuun ja kehittymiseen

https://ec.europa.eu/growth/smes

• Horizon 2020, tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/

• Opas matkailualan EU-rahoitukseen 2014 - 2020

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0707433-aa5f-11e6-aab7-01aa75ed71a1/language-fi/format-PDF/source-search


Tietoa, tukea ja kumppaneita

• Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston EU-tiedotuspalvelu, tilaa uutiskirje ajankohtaisista rahoitushauista ja partnerihauista.

https://www.wfeo.fi/tiedotuspalvelu/

• Etelä-Pohjannmaan liiton tuki kansainvälistymiseen ja apu rahoituksen hakemiseen: http://www.epliitto.fi/kansainvalinen_rahoitus

• Kumppaneita kansainvälisiin nuorisohankkeisiin

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/