Aisapari

Aisapari tukee kansainvälistymistä. Autamme hankkeiden suunnittelussa, kumppaneiden ja sopivan rahoitusohjelman etsinnässä.

Kansainvälisyys on olennainen osa Leader-ohjelmaa, sen kautta lisätään eurooppalaisten maaseutualueiden yhteistyötä ja vahvistetaan maaseudun elinvoimaa ja osaamista.

Kansainvälisen Leader-hankkeen suunnittelussa kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä Aisapariin, sillä hankkeiden valmisteluun tarvitaan mukaan oma paikallinen Leader-ryhmä.

Autamme myös muiden EU-rahoitusohjelmien etsinnässä.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin kansainvälisen Leader-hankkeen suunnittelusta ja hakemisesta: LINKKI.

Vinkkejä muista kansainvälisen yhteistyön rahoitusohjelmista: LINKKI.


Kansainvälisyys Aisaparin strategiassa

Kansainvälisyys ja kansainvälistymisen tukeminen ovat osa Aisaparin Merkki päällä - kehittämisstrategiaa 2014-2020. Kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota toimijoiden tarpeisiin ja resurssien mukaiseen yhteistyöhön.

Tavoitteena on, että Aisaparin alueen toimijat osaavat hyödyntää kansainvälistymisen mahdollisuudet, saavat uusia yhteistyökumppaneita, tietoja ja taitoja, jotka hyödyttävät heidän toimintaansa. Kansainvälisyys on myös oman toiminnan esille tuomista ja osaamisen jakamista.

Kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään yritysten, yhdistysten ja kuntien valmiit kansainväliset yhteydet. Ohjelman erityisenä tavoitteena on kannustaa nuoria kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys voi olla osa niin isoa kuin pientä kehittämisideaa.


Ota yhteyttä!


Heli Talvitie

kansainvälisyyskoordinaattori

puh. 044 238 2014

heli.talvitie(a)aisapari.ne


Ellinoora Takala

puh. 0400 152 171

sähköposti: tnc(a)aisapari.net