Aisapari

Aisaparin pelikenttä

Aisaparin alueen vahvuus on ihmisissä ja luonnossa. Voimakas paikallisidentiteetti sitoo ihmiset kotiseutuun – toisaalta meillä on tilaa myös uusille asukkaille ja ajatuksille. Tavoitteenamme on vahvistaa ja säilyttää niin luonnon kuin inhimillisen potentiaalinkin monimuotoisuus. Haasteenamme ovat ”ylhäältä määrätyt” muutokset rakenteissa ja väestön poismuutto. Vastaamme näihin paikallisilla vahvuuksilla: osaavilla ja luovilla ihmisillä, paikallisidentiteetillä sekä luonnon potentiaalien älykkäällä hyödyntämisellä. Aisaparin alueella on noin 51 000 asukasta.

Kun kulkee läpi Aisaparin alueen länsi–itä -suunnassa, saa poikkileikkauksen lähes koko Suomen maisemasta: Lännessä eteläpohjalaista lakeutta jokineen, idempänä järviä, metsää ja mäkisempää maastoa. Alueella on arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia ja pieniä suojelualueita.

Aisaparin alueen elinkeinorakennetta hallitsevat toisaalta maa- ja metsätalous, toisaalta maaseutualueelle poikkeuksellisen kehittynyt energia-, rakennustuote- ja teknologiateollisuus. Maa- ja metsätalous, mukaan lukien turkistuotanto, ovat edelleen merkittäviä työllistäjiä. Turkistuotannon merkitys syntyy erityisesti viennistä alueelle tulevista tuloista. Matkailu oheispalveluineen on nouseva ala, jossa vetureina ovat Härmän, Simpsiön ja Lappajärven matkailukeskittymät. Luovat alat hyödyntävät alueen vahvaa kulttuuria liiketoiminnassaan. Alueella on suuria teollisia yrityksiä, mikro- ja pienyritystoiminta on vireää ja yrittäjyyttä arvostetaan koko alueella.

Palveluja ja hyvinvointia tarjoamassa on yrittäjien lisäksi voimakas järjestökenttä.

Alueen toimijat ovat verkottuneet myös kansainvälisesti. Erityisesti suurten yritysten kautta kansainvälisiä kontakteja on runsaasti. Lisäksi kulttuurin ja opetuksen alalla osataan hyödyntää kansainvälisten verkostojen mahdollisuudet.