Aisapari

Yrityksen perustamistuki

Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen.

 Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle mikroyritykselle tai liiketoimintaansa uudistaville toimiville mikroyrityksille ja pienille yrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.


Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia malleja, esimerkiksi

oma.yrityssuomi.fi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.suomi.fi/yritykselle

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.


Toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle.

 

Perustamistukea myönnetään

• liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttöön

• tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen

• muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin

• kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroaja enintään 10 000 euroa

• perustamistuen minimituki 5 000 euroaja tukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa