Aisapari

Yrityksen investointituki


Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukea voidaan myöntää mikroyrityksille ja pienille yrityksille

• uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan

• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen

• aineetlomien investointien, kuten ohjelmistojen, patenttienja valmistusoikeuksien hankintaan

• investoinnin edellytysten selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)

• investointi minimituki 2 000 euroa

• investoinnin toteutettavuustutkimus minimituki 1 500 euroa.

Investointitukea voit saada 20 % kustannuksista.

Aloittavat ja laajentavien yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulla tai kehittymiselle.

 

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 40-50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

 


Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

(Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 80/20 15)

• traktorin hankinta

• liikennealan investoinnit

• puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta

• korvausinvestoinnit

• energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit

• omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)

• lähipiirihankinnat