Aisapari

Toimenpiteiden valinnassa käytetään Aisaparin yleisiä hyväksyttävyysvaatimuksia. Lisäksi Pysy Polulla -hankkeella on joitain hyväksyttävyysvaatimuksia (kustannusrajat, toimenpiteen sisältö). Nämä on jokaisen hankkeen täytettävä. Pisteytyksessä käytetään erityisesti Pysy polulla -hankkeelle määriteltyjä kriteerejä. Toimenpiteet valitaan pisteytyksen perusteella: mitä paremmat pisteet, sitä varmemmin pääsee hankkeeseen mukaan.

Toimenpiteitä koskevat yleiset hyväksyttävyysvaatimukset:

* Toimenpide on Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian mukainen

* Toimenpide on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

* Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke

* Hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle

* Kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.

* Toimenpiteen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa

* Reitistö tai vähintään sen alku/loppupiste ja suurin osa reitistä sijaitsee Aisaparin alueella

* Toimenpide sisältää vain investointeja jareitistöjen kunnostukseen ja opasteisiin liittyviä kuluja

Toimenpiteiden valintakriteerit (pisteytys):

* Kunnostettava reitistö tai kohde esittelee paikallisia luontokohteita, kulttuurihistoriallisia kohteita tai historiaa ja perinteitä : 0-2 pistettä

* Reitistö houkuttelee ja sitä voivat hyödyntää erilaiset käyttäjäryhmät (perheet, vaeltajat, liikuntaesteiset); 0-2 pistettä

* Toteuttajalla on suunnitelma reitistön ylläpidosta: 0-2 pistettä

* Toimenpide monipuolistaa reitistöjen käyttöä 0-2

* Toimenpide lisää kohteen turvallisuutta 0-2

* Toimenpide tuo esiin uusia reittejä ja kohteita 0-2

* Reitistöä voidaan hyödyntää matkailupalveluna (reitistön laatu, matkailupalvelujen läheisyys) : 0-2 pistettä

* Reitistön ylläpitäjä tekee yhteistyötä matkailupalvelutuottajien, oppilaitosten tai muiden kanssa, jotka voivat hyödyntää reittiä toiminnassaan tai osallistua sen ylläpitoon: 0-2 pistettä