Aisapari

 

Pysy Polulla - tuen hakeminen

Haku on päättynyt ja rahoitettavat toimenpiteet on valittu. Hanke odottaa ELY-keskuksen rahoituspäätöstä.

Tällä sivulla kerrotaan Pysy Polulla - teemahankkeen tuen hakemisesta. Luen tämä ohje ja hankkeen valintakriteerit ennen hakemuksen tekemistä.

Kuka voi hakea?

Hakijoita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, kunnat ja seurakunnat. Tässä hankkeessa hakijoina eivät voi olla yritykset, rekisteröimättömät yhteisöt tai yksityishenkilöt.

Mitä Pysy Polulla -hankkeessa  voi tehdä?

Toimenpiteet voivat olla reitistön kunnostusta ja opasteiden rakentamista ja pystytystä. Kustannuksia voi syntyä tarvikkeiden ja opasteiden hankinnasta ja ostetusta työsuorituksista, raivauksesta, maa-ainesten hankinnasta ja maansiirtotöistä. .Lisäksi toimenpiteet voivat sisältää talkootyötä. Talkootyö voi olla toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätöntä työtä, kuten opasteiden suunnittelutyötä asentamista ja kunnostustöitä. Talkootyötä voi olla enintään 40 % kustannusarviosta. Tarjoilukustannuksia ei hyväksytä, eikä niihin liittyvää talkootyötä.

"Pysy Polulla " on yleishyödyllinen hanke - mitä se tarkoittaa?

Reitistöjen tulee olla kaikille avoimia, eikä niistä kerätä pääsymaksua. Hankkeen tuottamat ohjeet ja raportit ovat myös vapaasti muiden käytössä.

Paljonko rahoitusta voi saada?

Yksittäisen toimenpiteen, eli yhden reitin tai kohteen  kustannusarvio voi olla 500-10 000 euroa. Toimenpiteen tuki on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista. Loppu 40 % rahoituksesta on oltava yksityistä rahoitusta: yhdistyksen omaa rahaa , saatuja lahjoituksia tai talkootyötä. Talkootyöksi hyväksytään toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätön työ, ja sen arvo on 15 euroa/tunti. Kuitenkaan hankkeen hallinnointityö (hakemuksen tekeminen, raportointi tai maksatushakemuksen laatiminen) ei voi sisältyä talkootyöhön. Konetyö on arvoltaan 30 euroa (eli kone + kuski 45 euroa/tunti).

Mitä hakemuksen pitää sisältää?

Tee ensin toimenpiteen suunnitelma ja kustannuserittely! Kun kaikki työt ja tarvikkeet on listattu, hakemuksen tekeminen on helpompaa.

Hakemus tehdään lomakkeelle 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma) ja siihen liitetään:

Toimenpiteen kuvaus; Reitistön kuvaus, käyttö ja käyttäjät, tarvittavat opasteet. Kuvaus toimenpiteen tarpeesta ja toteuttamisesta.

Kartta reitistöstä; karttaan merkitään kunnostettava osuus ja opasteiden paikat. Kartassa pitää näkyä myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Sopimukset maanomistajien kanssa + sopimusten rekisteröinti tarvittaessa.

Rekisteröinti tulee tehdä silloin kun on kyseessä rakennuksen tai rakennelman rakentaminen tai kunnostus eli kun rakennetaan jotain kiinteää, jonka siirtäminen ei ole mahdollista. Esim. kuntopolkujen valaistukset, pitkospuut, laavut, kodat ja niitä suuremmat. Myös jos tehdään maansiirtotöitä tai tuodaan paikalle esim. mursketta olisi vuokrasopimuksen rekisteröinti hyvä tehdä käyttöoikeuden varmistamiseksi. Rekisteröintimaksun voi sisällyttää hankkeen kustannusarvioon jolloin se on tukikelpoinen kustannus. Lisätietoa

Opasteista riittää käyttöoikeussopimus maanomistajan kanssa  LOMAKE

Piirustukset rakenteista, esim. opasteet, siltarakenteet tai muut suunnitelmassa mainitut

Toimenpiteen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma; erittely tarvittavista materiaaleista, ostettavasta työsuorituksesta, tarvikkeista ja talkootyöstä.Rahoitussuunnitelma sisältää haettavan tuen, yksityisen rahoituksen ja talkootyön, sekä tiedon siitä, onko hankkeelle haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta.

Arvio talkootyön määrästä ja laadusta LOMAKE

Yhdistyksen tilinpäätös

Yhdistyksen säännöt

Yhdistysrekisteriote

Pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Liitä hakemuksen mukaan kaikki pyydetyt liitteet. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella!

Täytettävä lomake ohjeineen löytyy myös suomi.fi-sivulta

Milloin ja minne hakemus toimitetaan?

Hakemus toimitetaan Aisaparille viimeistään 9.3.2017 klo 15 mennessä, osoitteeseen:

Aisapari ry
Loppusuora 9
62200 KAUHAVA

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.


Miten tarkkaan toimenpiteen sisältö ja kustannukset pitää tietää hakuvaiheessa?

Toimenpiteen sisältö ja kustannukset tarkistetaan ja hyväksytään hakuvaiheessa. Tuen maksu edellyttää, että toimenpide on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niitä ei voida hyväksyä jälkikäteen. Kustannuksiin joita suunnitelmassa ei ole, on etsittävä rahoitus muualta.

Mistä saan lisätietoja? Kuka neuvoo hankkeen aikana?

Aisapari!

Kehittämissuunnittelija Eeva Arpala p. 040 830 6541, eeva.arpala@aisapari.net

Kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti p. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net