Aisapari

Miten toimenpiteiden valinta tehdään?

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksen tarkistetaan ja hakijalta pyydetään mahdolliset lisäselvitykset. Toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella. Aisapari ry:n hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet.

Valittujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tarkistetaan kustannukset ja tehdään tuensiirtosopimus. Toimenpiteiden hakemukset syötetään Hyrrä-järjestelmään, ja ELY-keskus tekee niille laillisuustarkastuksen ja rahoituspäätöksen. Toimenpiteen rahoitus varmistuu vasta, kun ELY-keskus on tehnyt päätöksen.

Milloin toimenpiteen voi aloittaa ja milloin sen on oltava valmiina?

Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun tuensiirtosopimus on tehty, hakija on osallistunut Aisaparin toteuttamaan koulutukseen ja Aisapari antanut luvan hankkeen aloittamiselle. Arviolta tämä tapahtuu toukokuussa 2017. Ennen Aisaparin lupaa aloitetut hankkeet eivät ole tukikelpoisia.

Toimepide on toteutettava 30.5.2018 mennessä.

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella. Kaikista kuluista on oltava tositteet ja kustannukset on vietävä toteuttajan kirjanpitoon. Maksuhakemus tehdään yhteisesti kaksi kertaa hankkeen aikana. Aisapari ilmoittaa hankkeen alkaessa määräajat maksujen hakemiselle.

Ennakkoa ei voida maksaa.