Aisapari

Pysy Polulla -teemahankkeen toteuttajat on valittu.

Mikä on Pysy Polulla- teemahanke?

Pysy Polulla –hankkeen tarkoituksena on kerätä yhteen opasteita ja kunnostus tarvitsevat reitistöt ja hakea rahoitus niiden toteuttamiseen.. Aisaparin hakee tuen ja siirtää sitä sopimusten perusteella reitistöjen kunnostajille.

Aisaparin alueella on kymmeniä lyhyempiä ja pidempiä luontopolkuja, patikkareittejä, kuntopolkuja, ratsastusreittejä, kelkkareittejä jne. Nämä ovat sekä paikallisten asukkaiden että matkailijoiden käytössä, mutta usein käyttöä rajoittaa opasteiden puute. Vaikka paikalliset tuntevat omat polkunsa, voivat uudet asukkaat tai matkailijat olla kirjaimellisesti hukassa metsien polkuverkostoissa. Opasteet polkujen varsilla ovat yksi osatekijä reittien turvallisuudessa ja houkuttelevuudessa.

 Meillä on myös paljon muuta nähtävää: muistomerkkejä, luontokohteita, perinnekohteita ja muuta, jotka kaipaavat opasteita. Opasteet auttavat niin paikalliisia asukkaita kuin matkailjoitakin tutustumaan alueemme kiinnostaviin kohteisiin.


Hankkeen aikana Aisapari tarjoaa koulutusta opastusten suunnitteluun. Myös opasteet voidaan kilpailuttaa ja tilata yhdessä. Hankkeen lopuksi osallistuvat reitistöt luokitellaan.

Teemahankkeeseen osallistuminen eroaa tavallisesta Leader-rahoitteisen hankkeen toteutuksesta. Rahoituksen hakemiselle ja toimenpiteen toteuttamiselle on rajattu aika, johon ei voi tehdä muutoksia. Samoin tuen maksuun hakemiselle on määräaika, jota on noudatettava. Aisapari järjestää toimenpiteiden toteuttajille yhteistä koulutusta (joka on myös rahoituksen ehtona), hoitaa yhteiset kilpailutukset, tekee reittiluokitukset ja yhteisen loppuraportin.

 Hankkeen tavoitteet

Pysy Polulla -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen valmiiden luontopolkujen ja reitistöjen opasteiden ajantasaistaminen ja uudistaminen. Reitistöjen käyttö lisääntyy ja niitä voidaan markkinoida osana alueen matkailupalveluja. Luonnossa liikkujien turvallisuus paranee.

Määrälliset tavoitteet:

* Reitistöjä, jotka kunnostettu ja joissa opasteet uudistettu 10 kpl

* Opastettua ja luokiteltua reittiverkostoa 50 kilometriä

* Osallistuvia yhteisöjä 10 kpl

* Talkootyötunteja 1 670

Laadulliset tavoitteet ja mittarit:

* Reitistöjen turvallisuus paranee (eksymisen vaara pienenee). Mittari: testikäyttö ja arviointi


 

Katso myös

Tuen hakeminen

Valintakriteerit

Tietoa teemahankkeesta