Aisapari

HAKU ON PÄÄTTYNYT JA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET ON VALITTU!


Milloin toimenpiteen voi aloittaa ja milloin sen on oltava valmiina?

Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun tuensiirtosopimus on tehty, hakija on osallistunut Aisaparin toteuttamaan koulutukseen ja Aisapari antanut luvan toimenpiteen aloittamiselle. Arviolta tämä tapahtuu huhtikuussa 2017.

Toimenpide on toteutettava 30.9.2018 mennessä.

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella. Kaikista kuluista on oltava tositteet ja kustannukset on vietävä toteuttajan kirjanpitoon. Maksuhakemus tehdään yhteisesti kaksi kertaa hankkeen aikana. Aisapari ilmoittaa hankkeen alkaessa määräajat maksujen hakemiselle.

Ennakkoa ei voida maksaa.

Miten tarkkaan toimenpiteen sisältö ja kustannukset pitää tietää hakuvaiheessa?

Toimenpiteen sisältö ja kustannukset tarkistetaan ja hyväksytään hakuvaiheessa. Tuen maksu edellyttää, että toimenpide on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niitä ei voida hyväksyä jälkikäteen. Kustannuksiin joita suunnitelmassa ei ole, on etsittävä rahoitus muualta.

Mistä saan lisätietoja? Kuka neuvoo hankkeen aikana?

Aisapari!

Kehittämissuunnittelija Eeva Arpala p. 040 830 6541, eeva.arpala@aisapari.net

Kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti p. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net