Aisapari

 PIKKOLO IV- teemahanke

Hanke odottaa loppumaksupäätöstä ELY-keskuksesta. Kun päätös saadaan, toimenpiteiden toteuttajille maksetaan tuki välittömästi (10.4.2019).

Hankkeeseen saatiin marraskuun loppuun mennessä 39 hakemusta. Seuraavaksi hakemukset tarkistettiin, pyydettiin täydentämään tarvittaessa ja sen jälkeen tehtiin pisteytys. Pisteytys tehtiin etukäteen määriteltyjen valintakriteerien perusteella.

Aisaparin hallitus valitsi kokouksessaan 28.1.2017 rahoitettavaksi seuraavat toimenpiteet:

Koskenvarren kyläyhdistys, uimapaikka ja ulkoilureitti

Härmä-seura, J.W: Snellmannin puisto

Länsirannan kylähdistys, Laavualueen kohennus

Lakaluoman kyläyhdistys, Laavu

Saukonkylän kyläseura, Yhteisten tilojen kehittäminen

Voltin maa- ja kotitalousseura, Laituri

Oravan kyläseura, Ulkoilureitti

Teerinevan kyläyhdistys, kylätalon kohennus

Lapua-seura, Ränkimäen sauna

Rantakylän avantouimarit, Lattian kunnostus

Karvalan nuorisoseura, nuorisoseura sisältä ja ulkoa

Härmänkylän nuorisoseura, Juhlasalin pöydät kuntoon

Särkikylän kyläseura, Ilmalämpöpumput

Nämä hankkeet saivat pisteytyksessä vähintään 9 pistettä.


Mitä PIKKOLO IV- hankkeessa voi tehdä?

Hankkeessa korjataan, parannellaan ja varustetaan yhteisiä kokoontumistiloja ja virkistysalueita.

Toimenpiteissä kustannuksia voi syntyä rakennustarvikkeista, koneista ja laitteista ja ostetusta työsuorituksista. Lisäksi toimenpiteet voivat sisältää talkootyötä. Talkootyö voi olla toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätöntä työtä, Talkootyötä voi olla enintään 40 % kustannusarviosta. Tarjoilukustannuksia ei hyväksytä toimenpiteen kuluiksi – Tarjoiluja voi talkoissa tietysti olla, mutta ne rahoitetaan muuten kuin hanketuella.

PIKKOLO IV on yleishyödyllinen hanke - mitä se tarkoittaa?

Hankkeessa tuetaan kohteita, jotka ovat Aisaparin alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. Näitä ovat esimerkiksi kylätalot ja muut vastaavat sekä virkistys- ja liikunta-alueet, joiden käytöstä ei peritä maksua. Tuetun kohteen pitää säilyä yleishyödyllisessä käytössä hankkeen jälkeenkin.

Paljonko rahoitusta voi saada?

Toimenpiteen kustannusarvio voi olla 500-10 000 euroa. Toimenpiteen tuki on 60% hyväksyttävistä kustannuksista. Loppu 40 % rahoituksesta on oltava yksityistä rahoitusta: yhdistyksen omaa rahaa tai talkootyötä. Talkootyöksi hyväksytään toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätön työ, ja sen arvo on 15 euroa/tunti. Kuitenkaan hankkeen hallinnointityö (hakemuksen tekeminen, raportointi tai maksatushakemuksen laatiminen) ei voi sisältyä talkootyöhön. Konetyö on arvoltaan 30 euroa (eli kone + kuski 45 euroa/tunti).