Aisapari

Alueiden- ja kansainväliset hankkeet

Leader-hanke voi olla useamman Leader-alueen välinen tai yhteistyötä voi tehdä muualla Euroopassa sijaitsevan Leader-alueen kanssa. Hakijana näissäkin hankkeissa on paikallinen yhteisö, jolla on yhteistyökumppani toisella alueella.

 Alueiden välisissä hankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi naapurikuntien yhdistysten kesken, jos Leader-alueen raja sattuu menemään näiden välistä, ja kunnan kuuluvat eri alueisiin. Yhteistyötä voi tehdä myös vaikka toisella puolella Suomea toimivan yhteisön kanssa. Kansainvälisessä hankkeessa yhteistyökumppani löytyy jostakin muusta EU-maasta.

Kuten paikalliset, kansainvälisetkin hankkeet valitaan rahoitettavaksi sen perusteella, miten hyvin ne toteuttavat Aisaparin Merkki Päällä -strategiaa. Kansainvälisyys ei ole itsetarkoitus, vaan yhteistyöllä kehitetään yhtälailla omaa aluettamme: kansainvälisyyden on tarkoitus tuoda lisäarvoa. Lisäarvo voi olla esimerkiksi uutta osaamista, uusia elinkeinomahdollisuuksia ja innovaatioita.

 

Alueidenvälisten ja kansainvälisten hankkeiden haku ei juuri eroa paikallisten kehittämishankkeiden hausta. Valmisteluun on syytä varata enemmän aikaa, koska suunnitelma tehdään hankekumppanin kanssa. Hakemukseen liitetään myös kumppaneiden allekirjoittama yhteistyösopimus. Kun suunnitelma on valmis ja pääset HYRRÄän, valitse perustietosivulla hankkeen tyypiksi alueiden välinen / kansainvälinen. Tämän jälkeen pääset syöttämään kumppanin tiedot.

 

Katso myös: Hankehaku

 

Lisätietoja:

Heli Talvitie

kansainvälisyyskoordinaattori

puh. 044 238 2014

heli.talvitie(a)aisapari.net