Aisapari

Ohjeita hankkeiden hakijoille


Huom! Katso-valtuutus vaihtuu Suomi.fi-valtuuksiin vuoden 2020 aikana! Katso lisätietoa linkistä


Aisaparin hankehaun ohjevideo: https://youtu.be/4FkaHTPzLL4

Leader-hankkeissa on käytössä sähköinen haku, eli hankehakemukset toimitetaan jatkossa Hyrrän kautta. 

Aisaparin toimistoilta saa neuvontaa ja opastusta Hyrrä-palvelun käyttöön ja ohjeita löytyy myös täältä:

Ohjeita Hyrrän käyttöön

Sähköisen haun edellytykset lyhyesti

Hanketta EI saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä! Aloittamiseksi katsotaan mm. työntekijän palkkaaminen, sitovan tilauksen tekeminen, tilaussopimuksen tekeminen, rakentamisessa myös perustustyön aloittaminen.

Ennen kuin jätät hakemuksen: Tarkista, että yhdistyksesi tiedot ovat ajantasalla sekä YHDISTYSREKISTERISSÄ (ylläpitäjä patentti- ja rekisterihallitus), että YTJ-rekisterissä (ylläpitäjä verohallinto). Kaikki hakemukset käsitellään Hyrrä-järjestelmässä, joka hakee yhdistysten osoitetiedot YTJ-rekisteristä. Pelkkä ilmoitus yhdistysrekisteriin ei siis riitä. Tämä on tehtävä ENNEN hakemuksen jättämistä.

Aikataulut:

Kehittämishankehakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa.

AIsaparin hallitus kokoontuu käsittelemään yritystukihakemuksia n. kerran kuussa. Seuraavan kuukauden kokoukseen otetaan hakemukset, jotka ovat valmiita käsittelyyn edellisen kuun loppuun mennessä.

Käsittelyn edellytys on, että hakemus on oikein täytetty ja kaikki vaadittavat liitteet ovat mukana. Jos hakemuksen täyttämisessä on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Aisapariin hyvissä ajoin! Tarvittavat liitteet on listattu hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla. 


Huom! Paperihakemuksen jättäneiden hakijoiden ei tarvitse kirjautua Hyrrään missään vaiheessa. Tällä hetkellä Hyrrä-järjestelmä lähettää automaattisia viestejä hakijalle käsittelyn eri vaiheissa. Niissä pyydetään kirjautumaan Hyrrään, vaikka se ei ole tarpeen. Paperihakemusasiakkaille täydennyspyynnöt tulevat suoraan Aisaparista. Pahoittelemme epäselvyyksiä, joita nämä automaattiset ilmoituksen aiheuttavat. 

Yritystuen lomakkeet:

Yritystuen hakulomake ja ohjeet

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja päivittäminen

Hankehaun lomakkeet:

Kaikki lomakkeet löytyvät suomi.fi -palvelusta. Nopein tapa löytää oikea lomake on syöttää hakuun sen numero.

Kehittämis- ja investointituen hakulomake 3306A liitteineen

Suostumus ohjausryhmän jäseneksi:

Tulostettava/tallennettava lomake

Ulkoilu- ja vaellusreittien suunnitteluun

Lomake maankäyttöoikeuden hakemiseen maanomistajilta


 

Hankintojen hintavertailuun

Hintatason selvitys


Hakemuksen vireille tulo edellyttää, että:

- Hakemus on vastaanotettu toimivaltaisessa Leader-ryhmässä.

- Hakemus sisältää vähintään seuraavat tiedot: Tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke, toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus, haetun tuen määrä,  hankesuunnitelma ja haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.

Vireille tulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä ennen hakemuksen käsittelyä ja päätöksen tekoa.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot, että se voidaan käsitellä:

Hankkeen nimi

Hakija

Hankkeen yhteyshenkilö - ja yhteystiedot

Hakijan Y-tunnus

Hakijan nimenkirjoittajat

Toteutusaika

Lyhyt julkinen kuvaus (julkaistaan maaseutuviraston nettisivujen hankerekisterissä)

Hankkeen tausta ja tarve (tausta ja lähtötilanteen kuvaus, hankkeen tarpeellisuus)

Hankealue

Kohderyhmä ja hyödynsaajat (hankkeesta suoraan ja välillisesti hyötyvät)

Tavoitteet, mittarit ja tulokset (hankkeen tavoitteet ja tulokset määritellään sanoin ja numeroin

eli laadulliset ja määrälliset tavoitteet)

Mitä tapahtuu hankkeen päätyttyä (kenen omistukseen ja hallintaan tulokset jäävät hankkeen päätyttyä sekä miten tuloksia aiotaan hyödyntää)

Hankkeen yhteys alueellisiin strategioihin, ohjelmiin ja muihin hankkeisiin

Hankkeen toteuttaminen (miten hanke toteutetaan, mitä uutta hanke luo)

Hankkeen työsuunnitelma

Budjetti eli kustannusarvio (suunnitellut kustannukset avattuna, mahdolliset kilpailutukset tai hintavertailut)

Rahoitus (julkinen rahoitus sekä yksityinen rahoitus jaettuna rahalliseen osuuteen ja talkootyöhön)

Raportointi ja seuranta

Hankkeen toteuttamisen riskit (hankkeen kompastuskivet ja mahdolliset ongelma)

Tiedotussuunnitelma (miten tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista)

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

- pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta

on päätetty tai muu vastaava kirjallinen päätös

- yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosäännönote

- yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys.

- selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia,

kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)

- haettaessa hanketta kirjallisesti, on hakemukseen liitettävä erillinen hankesuunnitelma (Maaseutuviraston

lomake 3306B).

- haettaessa hanketta kirjallisesti, on hakemukseen liitettävä erillinen seurantatietolomake

(Maaseutuviraston lomake 3306Cind, 3306Dind, 3306Eind)