Aisapari

Aisapari ry toteuttaa maaseudun kehittämistyötä. Tämän vuoksi yhdistyksen hallitustyöskentelyssä on omat erityispiirteensä.

Leader-ryhmien hallitukset ovat tärkeitä toimijoita Suomen maaseudulle. Ne linjaavat ja mahdollistavat alueensa kehittymistä. Hallituksilla on useita rooleja: maaseudun kehittäjä, työnantaja, yhteyksien luoja, vaikuttaja ja alueensa ääni. Hallitustyöskentely on haastavaa ja vaativaa, mutta varmasti myös palkitsevaa.

Hallituksen jäsenyys ei ole etuoikeus, se on vastuu. Alle on koottu taustatietoa ja ohjeistusta hallitustyöskentelyn tueksi.


1. Yhdistyslaki

2. Aisaparin säännöt

3. Hallituksen kokoonpano & yhteystiedot

4. Toimiston kokoonpano & yhteystiedot

5. Toimintasuunnitelma 2019

6. Toimintakalenteri 2019

7. Vuosiraportti 2017
Vuosiraportti 2016
Vuosiraportti 2014-2015

8. Aisaparin sähköinen viestintä

9. Kokouskäytäntöä

10. Kirjautuminen Hyrrään

11. Hallitustyöskentelyn opas

12. Hankkeiden valintakriteerit: 

kehittämishankkeet

yritystuet

yleishyödylliset investoinnit 

alueiden- ja kansainväliset hankkeet

13. Aisaparin yritystuet

14. Kokouspalkkiokäytäntö

15. Aisaparin johtosääntö

16. Aisaparin laatukäsikirja

17. Maaseutuohjelman lainsäädäntö

18. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

19. Aisaparin ohjelmakauden 2014-2020 strategia Merkki päällä!

20. Strategian tiivistelmä

21. Paree kylä -strategia