Aisapari

Aisapari ry toteuttaa maaseudun kehittämistyötä. Tämän vuoksi yhdistyksen hallitustyöskentelyssä on omat erityispiirteensä.

Leader-ryhmien hallitukset ovat tärkeitä toimijoita Suomen maaseudulle. Ne linjaavat ja mahdollistavat alueensa kehittymistä. Hallituksilla on useita rooleja: maaseudun kehittäjä, työnantaja, yhteyksien luoja, vaikuttaja ja alueensa ääni. Hallitustyöskentely on haastavaa ja vaativaa, mutta varmasti myös palkitsevaa.

Hallituksen jäsenyys ei ole etuoikeus, se on vastuu. Alle on koottu taustatietoa ja ohjeistusta hallitustyöskentelyn tueksi.


1. Yhdistyslaki

2. Aisaparin säännöt

3. Hallituksen kokoonpano & yhteystiedot

4. Toimiston kokoonpano & yhteystiedot

5. Toimintasuunnitelma 2020

6. Vuosiraportti 2018

Vuosiraportti 2017
Vuosiraportti 2016
Vuosiraportti 2014-2015

7. Aisaparin sähköinen viestintä

8. Kokouskäytäntöä

9. Kirjautuminen Hyrrään - pääsynhallinnan ohje

10. Hallitustyöskentelyn opas

11. Hankkeiden valintakriteerit: 

kehittämishankkeet

yritystuet

yleishyödylliset investoinnit 

alueiden- ja kansainväliset hankkeet

12. Aisaparin yritystuet

13. Kokouspalkkiokäytäntö

14. Aisaparin johtosääntö

15. Aisaparin laatukäsikirja

16. Maaseutuohjelman lainsäädäntö

17. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

18. Aisaparin ohjelmakauden 2014-2020 strategia Merkki päällä!

19. Strategian tiivistelmä

20. Paree kylä -strategia

21. Info-esite AISAPARI