Aisapari

Aisapari järjestää juhlavuoden kunniaksi kuva- ja tarinakilpailun.

Kilpailusäännöt ja -ohjeet

Osallistumalla #aisapari20-kuvakilpailuun hyväksyt samalla sekä kilpailukohtaiset ohjeet että yleiset kilpailuehdot.

KILPAILUKOHTAISET OHJEET

Kilpailun rekisteriselosteen voit lukea alta.

Kilpailun järjestäjä: Aisapari ry / Leader Aisapari

#aisapari20 -kilpailu

Osallistu #aisapari20 -kuvakilpailuun Instagramissa, Facebookissa tai sähköpostilla. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin Aisaparin alueen (Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli) tarinoita, paikkoja ja tapahtumia. Tähän tarkoitukseen haluamme löytää elämänmakuisia, raikkaita ja yllättäviä otoksia. 

#aisapari20 -kilpailussa halutaan tuoda esiin Aisaparin aluetta asukkaiden ja vierailijoiden näkökulmasta. Kuvan aiheessa saat käyttää mielikuvitustasi. Kilpailulla halutaan konkretisoida maaseudun elämää ja moninaisuutta sekä tuoda esiin massojen vielä löytämättömiä helmiä alueeltamme. Mikä on sinun mielipaikkasi tai maisemasi, mikä tekee sinut onnelliseksi tai saa innostumaan? Onko sinulla muistoja vaikkapa hanketoiminnan tiimoilta tai muusta yhteistyöstä?

Osallistumissäännöt

Kuva-, tarina- ja videokilpailuun voit osallistua seuraavilla tavoilla:

Instagramissa julkaisemalla kuvan julkisella tilillä käyttäen tunnistetta #aisapari20, merkitsemällä siihen @leaderaisapari -tilin sekä kirjoittamalla kilpailukuvan tai -videon kuvaukseksi mitä Aisaparin alueen paikkaa, tarinaa tai kohdetta kuva tai video esittää. Lisää kuvan tai videon sijainniksi paikka, jossa kuva tai video on otettu.

Facebookissa voit osallistua kilpailuun käyttäjän "Intoa Aisaparin alueella" tekemässä kilpailupostauksessa kommentoimalla postausta sinun Aisapari20 kuvallasi tai tarinallasi. Voit myös osallistua tunnisteella #aisapari20. Muistathan jälleen kertoa paikan tai tilanteen, jossa kuva tai video on otettu.

Sähköpostitse laittamalla kilpailukuvasi tai Aisapari20-tarinasi liitteeksi. Videoita ei laiteta sähköpostin liitteeksi, vaan sähköpostiin liitetään linkki, josta videon voi katsoa YouTube- tai Vimeo-palveluissa. Laita sähköpostin aiheeksi "#Aisapari20-kilpailu". Sähköpostin voit lähettää osoitteeseen aisapari@aisapari.net. Kuvien osalta kerro jälleen paikka missä kuva tai video on kuvattu.

HUOM

Muistathan laittaa kilpailukuvasi julkiseksi Facebookissa ja käyttäjätilisi julkiseksi Instagramissa. Videon pituus saa olla enintään 5 minuuttia.

Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan liuskan mittainen, noin 3 000 merkkiä.

Yksi henkilö voi osallistua enintään kahdella työllä jokaiseen sarjaan. Osallistuja voi olla myös työryhmä.

Kuvan täytyy olla otettu Aisaparin alueelta. Kilpailuun osallistutaan digikuvilla. Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja hänellä tulee olla kuvaan täydet oikeudet. Osallistuja vastaa, että kuvassa mahdollisesti olevilta henkilöiltä on lupa kuvan julkaisuun.

Täytä jokaisesta kilpailutyöstäsi lomake TÄSSÄ LINKISSÄ


Kilpailusarjat

Kuva

1999 syntyneet ja nuoremmat

1998 syntyneet ja vanhemmat

Video

1999 syntyneet ja nuoremmat

1998 syntyneet ja vanhemmat

Tarina

1999 syntyneet ja nuoremmat

1998 syntyneet ja vanhemmat


Voittajan valinta

Tuomarit valitsevat kuusi (6) parasta työtä jokaisesta sarjasta finaaliin osallistumisajan päätyttyä. Finaalityöt valitaan seuraavilla kriteereillä: työn omaperäisyys ja sopivuus kilpailun teemaan sekä työn Aisapari 20-tarinan perusteella. Finaalityöt, Aisapari20-tarinat ja voittaja julkaistaan Aisaparin Facebook- ja Instagram-tileillä, Twitter-tilillä sekä painetuissa ja sähköisissä tiedotteissa.

Palkinnot

Jokaisen sarjan paras palkitaan. Kilpailun palkintojen yhteisarvo on 600 euroa, ja palkinnot jaetaan rahana tai lahjakorttina. Järjestäjä pidättää oikeuden päättää palkittavien määrä kilpailutöiden tason perusteella. Jokaisesta sarjasta palkitaan vähintään yksi. Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 1.1.-30.9.2019. Kaikki osallistumisajan ulkopuolella lähetetyt osallistumiset hylätään. Instagramissa osallistuneen kilpailijan käyttäjänimi ilmoitetaan ja Facebookissa tai sähköpostilla osallistuneen kilpailijan etunimi ja paikkakunta (esimerkiksi Maija Alajärveltä). Kaikille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajaa pyydetään lähettämään yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten aikaisemmin näissä säännöissä ilmoitetulla lomakkeella, Instagramissa Instadirect-viestillä, Facebookissa yksityisviestillä tai sähköpostitse aisapari@aisapari.net. Ellei voittaja ole ilmoittanut yhteystietojaan 7 vrk:n sisällä voittajan julkaisemisesta, palkinto voidaan jakaa uudelleen toiselle henkilölle ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon. Palkinto lähetetään kahden viikon sisällä voittajan osoitteen vastaanottamisesta. 

YLEISET KILPAILUEHDOT

Kilpailun ilmoitettu viimeinen osallistumispäivä on lopullinen, ellei järjestäjä toisin ilmoita. Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Aisapari ry voi käyttää kilpailuun osallistuneita kuvia ilman erillistä korvausta omilla sähköisillä kanavillaan ja painotuotteissa tiedotuksessa, mainonnassa ja markkinoinnissa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Aisapari ry voi julkaista voittajan etunimen Instagramin ja Facebookin lisäksi myös muilla hallinnoimillaan internetsivuilla ja tiedotteissaan.

Aisapari ry ei vastaa perille tulemattomista, puutteellisista, asiattomista tai muuten lukukelvottomista osallistumisista ja pidättää oikeuden jättää tällaiset kilpailuosallistumiset kilpailun ulkopuolelle. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistumisesta mahdollisesti liittyvistä kuluista.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisesti Postin kuljetuksen aikana kadonneista tai vaurioituneista palkinnoista tai sähköisesti toimitettujen palkintojen perille saapumattomuudesta, mikäli vika johtuu teknisestä järjestäjästä riippumattomasta syystä tai voittajan antamista virheellisistä yhteystiedoista.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin tai Facebookin käyttöehtoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Sähköpostilla osallistuneiden sähköpostiosoitteet kerätään vain kilpailun ajaksi. Sähköpostiosoitteet kerätään ainoastaan voittajille ilmoittamista varten. Sähköpostiosoitteet säilytetään Aisapari ry:n tietokoneella salasanoin suojatussa järjestelmässä. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun voittajan palkinnon toimittamiseen.

Aisapari ry:n Instagramissa ja Facebookissa järjestämät kilpailut ovat vain Aisapari ry:n järjestämiä eivätkä Instagram tai Facebook ole missään tekemisissä niiden järjestämisen kanssa hallinnollisesti, sponsoroimalla, suosittelemalla tai millään muulla tavalla. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tällä sivulla sekä Instagramissa että Facebookissa kerrotut yleiset ja kilpailukohtaiset säännöt ja ehdot sekä hyväksyy sen, ettei Instagramilla ja Facebookilla ole laillista tai muutakaan yhteyttä kilpailuun.

Aisapari ry:n henkilöstö tai hallituksen jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun.


REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Aisapari ry

Loppusuora 9

62200 KAUHAVA

sähköposti aisapari@aisapari.net

2. Rekisterin nimi

#aisapari20-valokuvakilpailu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme sähköpostitse osallistuneiden sähköpostiosoitteet Aisapari ry:n järjestämän #aisapari20-valokuvakilpailun toteuttamiseksi, voittajalle ilmoittamisen vuoksi ja palkinnon toimittamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

• sukupuoli ja äidinkieli

syntymäaika tai ikä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, verkkolomakkeella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

6. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili ja yhteystietoja). Tiedot säilytetään salasanalla suojatussa tietokoneessa.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

• Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omien tietojen saanti pyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 000 000 000 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

11. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.